Zamknij

Czy most połączy Luboń i Czapury?

15:02, 24.08.2023 . Aktualizacja: 15:06, 24.08.2023
Skomentuj UML UML

Pracownicy Urzędu Miasta Luboń opublikowali kilka dni temu informację o prowadzonym przez Burmistrz Miasta Luboń postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dotyczącym budowy przez Zarząd Dróg Powiatowych mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury, od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Przypomnijmy, że 28 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowę na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury, od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P" w ramach rządowego programu "Mosty dla Regionów". Stosowne dokumenty podpisali wówczas wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz starosta poznański Jan Grabkowski wraz z wicestarostą Tomaszem Łubińskim i skarbnikiem powiatu Renatą Ciurlik.

Most w Czapurach ma mieć najwyższą klasę obciążeniową, a jego całkowita długość, wraz ze skrzydłami szacowana jest na 213 metrów. W planach tuż obok mają zostać wybudowane przystanki oraz pętla autobusowa. Obiekt ma wpłynąć na rozwój całej aglomeracji poznańskiej, ponieważ bezpośrednio połączy gminy Luboń i Mosina, a pośrednio także Puszczykowo, Komorniki i Kórnik. Całkowity, szacunkowy koszt przygotowania wymaganej dokumentacji wynosi 1 940 000 złotych. Część z tej sumy (388 000 zł) pokryje ze środków własnych powiat poznański.

Budowa mostu wywołała spore kontrowersje wśród mieszkańców. We wrześniu 2020 roku Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska informowała, iż Miasto Luboń uzależniało partycypację w kosztach prac koncepcyjnych od uwzględnienia warunku Miasta dotyczącego rozszerzenia zakresu koncepcji o dalszy odcinek drogi południowej. Umożliwiłoby to budowę wiaduktu lub tunelu w celu bezkolizyjnego przejazdu przez drogę wojewódzką 430 i tory kolejowe. 

Budowa mostu przez Wartę niesie za sobą szanse i zagrożenia dla Lubonia. Dlatego już 15 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej w Parku Przemysłowym Luvena Sp. z o.o. przy ul. Romana Maya 1, położonej nieopodal planowanego mostu, zorganizowałam spotkanie „Most, który powinien łączyć”.

Zaproszenia na to spotkanie zostały wystosowane do:- posłów i senatorów,- Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który zarządza drogą wojewódzką (ul. Armii Poznań),- Starosty Powiatu Poznańskiego, inicjatora budowy mostu,- władz samorządowych Mosiny i Komornik, radnych wszystkich szczebli samorządu,- mediów regionalnych i lokalnych.

W trakcie spotkania przedstawiłam oczekiwania Miasta Luboń związane z tą inwestycją. Zarówno Burmistrzowie, jak i radni Rady Miasta Luboń, oczekują od Marszałka i Starosty, szerszego spojrzenia na wspomnianą inwestycję. Nie można rozpatrywać budowy mostu bez koniecznej do przeprowadzenia modernizacji drogi wojewódzkiej ul. Armii Poznań, wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań, a przede wszystkim bez budowy bezkolizyjnej przeprawy przez drogę wojewódzką i tory kolejowe w ramach tzw. „drogi południowej”.

Ponieważ dotąd nie udało się wypracować porozumienia, które będzie umożliwiało realizację powyższych ważnych dla Lubonia inwestycji, Miasto nie będzie partycypować w przygotowaniu dokumentacji oraz budowie mostu. Przykładam ogromną wagę do konsultacji społecznych, każda z projektowanych w Luboniu dróg gminnych była szeroko dyskutowana z mieszkańcami. Każdorazowo w miarę możliwości technicznych i finansowych staraliśmy się uwzględniać oczekiwania mieszkańców.

Inwestorem i zleceniodawcą prac projektowych jest Starostwo Powiatowe, reprezentowane w Luboniu przez pięciu radnych. Dlatego, będziemy wnosić do Powiatowego Zarządu Dróg o organizację w Luboniu spotkania z mieszkańcami tak, aby mogli przestawić swoje wnioski i uwagi do projektu mostu i drogi.

Jako Burmistrz Miasta będę nadal zabiegać, aby proponowane rozwiązania uwzględniały interes Lubonia.

Pisała wówczas na naszym portalu Burmistrz Małgorzata Machalska. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, w godzinach urzędowania (poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30). 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Możliwość składania uwag i wniosków w terminie do dnia 7 września 2023 roku.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(2)

Kali1970Kali1970

3 1

Jak zawsze przed wyborami .... Pani Burmistrz niech sie lepiej zajmie drogami lokalnymi Lubonia bo one toną w błocie po każdych opadach . 15:38, 24.08.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mig1ancmig1anc

1 0

most to porażka - wraz z dębieckim gordyjskim węzłem autostradowym zapewni mieszkańcom Lubonia, Mosiny i innych ekstra kwadransy relaksu w porannych i popołudniowych korkach
nie wspominając o tym, że jest to temat typowo wyborczy, który samorządy podejmują w imię nijak rozumianego interesu mieszkańców 07:46, 27.08.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%