Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Regulami gazety internetowej e-lubon.pl

§1

Użytkownicy korzystający z serwisu e-lubon.pl automatycznie akceptują Politykę Prywatności serwisu i niniejszy regulamin.

§2

Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§3

Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Operatorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z niniejszego serwisu.

§4

Treści zawarte w serwisie e-lubon.pl stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem. Stanowią one ponadto wyraz osobistej wiedzy bądź niewiedzy i poglądów swoich autorów i tak należy je interpretować.

§5

Korzystanie z serwisu e-lubon.pl oznacza wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§6

Serwis e-lubon.pl udostępnia użytkownikom (zarejestrowanym i niezarejestrowanym) możliwość korzystania z forum. Użytkownicy niezarejestrowani (tzn. nieposiadający własnego, zarezerwowanego pseudonimu na forum) mają ograniczony dostęp do forum: mogą tylko czytać wybrane wątki, nie mogą natomiast w nich uczestniczyć ani zakładać nowych.

§7

Umieszczać posty na forum mogą zarejestrowani i zalogowani użytkownicy, a także osoby niezarejestrowane.

§8

Celem forum jest:

 1. Zbudowanie społeczności internetowej Lubonian.
 2. Stworzenie centrum wymiany informacji na wszelkie tematy dot. miasta Luboń.
 3. Wspieranie działań Lubonia.
 4. Inne działania mające na celu integrację skupionej wokół niego społeczności.

 

§9

Wypowiedzi publikowane przez użytkowników nie mogą:

 1. być sprzeczne z prawem,
 2. wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
 3. zawierać treści obscenicznych i obraźliwych,
 4. naruszać zasad Netykiety,
 5. zawierać treści komercyjnych, reklamować produkty lub firmy
 6. zawierać linki do serwisów uznanych przez redakcję za konkurencyjne
 7. zawierać treści uznawane przez redakcję za działające na szkodę serwisu e-lubon.pl
 8. naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich ani zachęcać do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania,
 9. dublować się tematycznie - posty wysłane jako kolejne zostaną zablokowane z informacją o pierwszym poście poruszającym dany temat.
 10. zawierać niezrozumiały slang
 11. materiałów, których nie jest się autorem, bez podania ich źródła. Przy publikacji zdjęć i jakichkolwiek innych materiałów z innych serwisów, skanów, nagrań audio/video, trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. W tym celu należy podać jego źródło, ewentualnie odnośnik lub autora.
 12. komentarze mogące być uznane za pomówienia

§10

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do większej funkcjonalności forum.

§11

Użytkownik serwisu e-lubon.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redaktorzy serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników serwisu e-lubon.pl.

§12

Redaktorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do edycji i lub usunięcia wypowiedzi użytkowników, które są sprzeczne z niniejszym regulaminem bez powiadomienia użytkownika.

§13

Użytkownik serwisu jest zobowiązany do wykonania czynności odnoszących się do umieszczonych przez użytkownika wiadomości a wymienionych w upomnieniu lub poleceń określonych przez moderatora np. poprawienie tematu, jego treści.

§14

Autor zdjęć, felietonów, reportaży, artykułów, symboli matematycznych, znaków graficznych (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastycznych, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych, muzycznych i słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznyc, choreograficznych, audiowizualnych (w tym filmowych) wyraża zgodę na przeniesienie na redakcję swoich autorskich praw majątkowych.

§15

Redaktorzy serwisu mogą - tylko na wniosek sądu lub prokuratury - przekazać sądowi, prokuraturze czy policji posiadane dane użytkowników forum.

§16

Osoby nagminnie łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać pozbawione możliwosci korzystania z forum.

§17

Wszyscy zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą wysyłać do siebie prywatne wiadomosci (PW) za pośrednictwem forum.

§18

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

§19

Redaktorzy serwiwsu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia strony bez podania przyczyn takiego działania.

 

 

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl