Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Szkoły w Luboniu

Treść pytania: 

Pytana przeze mnie w zeszłym roku na spotkaniu z mieszkańcami bloków zlokalizowanych blisko szkoły nr2, Pani Burmistrz odpowiedziała, ze czeka na reformę oświaty, aby zdecydować czy potrzeba nowej szkoły w Luboniu. Zaniedbania w tej kwestii Jej i Jej poprzednika doprowadziły do tego, dzieci nadal uczą się na zmiany i wychodzą ze szkoły nawet po godzinie 17-tej, co niweczy m. in. możliwość ich rozwoju przez uczestnictwo w szkołach, klubach i zespołach muzycznych, sportowych, hobbystycznych itp.
Czy Pani Burmistrz nadal nie widzi potrzeby budowy nowej miejskiej szkoły w Luboniu?
Jak Pani zamierza rozwiązać problem edukacji w Naszym Mieście?
Czy Miasto partycypuje w kosztach budowy prywatnej szkoły fundacji Pana Tomasza Błaszczaka, której prezesem jest Pani zastępca?

Data przekazania: 

2018-01-22

Data odpowiedzi: 

2018-02-01

Odpowiedź: 

Chcę odpowiedzieć na zarzuty dotyczące kwestii oświaty w Luboniu.

Zdaję sobie sprawę, że sposobem na poprawę komfortu pracy w szkołach byłaby budowa nowej szkoły. Koszt takiej inwestycji (dla około 600 uczniów) szacuje się na około 20 milionów złotych, nie wliczając ceny zakupu gruntu, gdyż Miasto Luboń nie posiada własnych nieruchomości, na których mogłoby realizować budowę szkoły.Taka inwestycja wyczerpałaby całoroczny budżet inwestycyjny Miasta. Luboń, realizując inwestycje, od lat korzysta z kredytu. Nie ma możliwości dodatkowego zwiększenia kwoty kredytu, tak aby równocześnie sfinansować budowę szkoły i realizację zadań przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym budowy dróg czy sieci. Tym samym, decyzja o budowie nowej szkoły wymagałaby czasowej rezygnacji m.in. z budowy dróg, kanalizacji deszczowej i chodników w całym mieście. Uwzględniając możliwości finansowe miasta, aktualnie, zleciłam opracowanie wariantów koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4. W roku 2015 zakończyłam rozbudowę SP1, wydatkując na tę inwestycję kwotę 3.195.636 zł i uzyskując dodatkowe 988 m2 powierzchni użytkowej – 5 sal lekcyjnych, salę do ćwiczeń ruchowych, stołówkę z zapleczem, pokój nauczycielski, sanitariaty, pomieszczenie porządkowe i szatnie.W kolejnych latach Miasto zrealizowało remonty i inwestycje w lubońskich szkołach podstawowych o wartości: 304.000 zł - rok 2015, 323.000 zł -rok 2016, 479.000 zł rok 2017 i w gimnazjach w kwocie: 652.000 zł – lata 2014-2017.Obecnie czekamy na ocenę formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie ze środków UE termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2. Szacowana wartość inwestycji to ponad 2 mln złotych.Sprawnie wdrożona została w Luboniu reforma oświaty. Obecnie dzieci w naszych szkołach kończą lekcje o godzinie 17.05 i tak: SP 1 – 8.00 – 16.10; SP 2 – 7.05 – 17.05; SP 3 – 8.00 – 15.45, SP 4 – 8.00 – 17.00, SP 5 – 7.10 – 17.05. Po zakończeniu lekcji są prowadzone w szkołach zajęcia dodatkowe.Miasto nie partycypuje w kosztach budowy prywatnej szkoły, której inwestorem jest Fundacja „Siewca”.

Małgorzata MachalskaBurmistrz Miasta Luboń

Dzielnica: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie