Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Rekrutacja 2015/2016

Treść pytania: 

pytanie dotyczy komunikatu na stronie SP 2 ,który mówi,że Szkoła nie prowadzi rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok 2015/2016.Czy jako mieszkańcy Lubonia mamy rozumieć,że odmawia nam się możliwości zapisania dziecka do tej placówki ?Jeżeli tak to proszę podać przyczynę.Co mają zrobić rodzice dzieci których po prostu nie stać na zapisanie dziecka do przedszkola."Zerówki " dla tych ludzi były alternatywą dla tych uboższych.Dlaczego nie ma komunikatu na stronie UM Luboń.Nadmieniam,że chodzi o dzieci z rocznika 2010

Data przekazania: 

2015-03-03

Data odpowiedzi: 

2015-03-09

Odpowiedź: 

Szanowni PaństwoOddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wspomagają sieć publicznych przedszkoli w mieście Luboń. Jednakże ze względu na to, iż liczba dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu wynosi obecnie 809, a w roku szkolnym 2015/2016 przekroczy liczbę 900, władze miasta wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu, podjęły decyzję o wstrzymaniu w roku szkolnym 2015/2016 rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w tej szkole. Przy tak licznych oddziałach szkolnych  nie ma możliwości lokalowych do przyjęcia dzieci w wieku 5 lat.  Zarówno oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych jak i  przedszkola nie są objęte rejonizacją, tak jak szkoły podstawowe i gimnazja. Dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, w związku z tym mogą ten obowiązek wypełnić w pozostałych oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych lub w przedszkolach.  Jeżeli chodzi o odpłatność w przedszkolach publicznych, to sytuacja wygląda następująco:1. Przez 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu dziecko ma zapewnione nauczanie, wychowanie i opiekę, bezpłatnie,2. Wysokość opłaty, po 5 bezpłatnych godzinach wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,3. Przedszkole nie pobiera opłat za nieobecność dziecka w przedszkolu,4. Przedszkole obniża wysokość opłaty za: drugie dziecko o 50%,5. Przedszkole obniża wysokość opłaty o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny,6. Przedszkole nie pobiera opłaty:- gdy  dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,- za drugie dziecko korzystające z przedszkola, na które został przyznany zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny,- za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkola korzysta troje dzieci z tej samej rodziny,- w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie,Ponadto, rodzice mogą ubiegać się w OPS o dofinansowanie lub sfinansowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach i szkołach w Luboniu.Za brak komunikatu na stronie www.lubon.pl bardzo przepraszam; komunikat informujący do jakich placówek odbywa się rekrutacja jest już zamieszczony na stronie miasta. z poważaniemRomualda Suchowiakkierownik WOZiK UM Luboń

Dzielnica: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)