Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Regulamin działu "Pytania"

 1. Ogólne warunki
  1. Zadając pytanie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin
  2. Zapytania może kierować każda osoba będąca użytkownikiem sieci internetowej.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści pytania oraz otrzymanej odpowiedzi na stronie internetowej gazety internetowej e-lubon.pl. Adres e-mail oraz dane osoby zadającej pytanie nie podlegają publikacji na stronie internetowej.
  4. Użytkownik zadając pytanie zgadza się na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez Użytkownika w bazie danych serwisu.
  5. Użytkownik zadający pytanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią
   ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
   2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
  6. Administrator serwisu zobowiązuje się do nie przekazywania informacji nie publikownych publicznie osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
  7. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
  8. Gazeta internetowa e-lubon.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  9. Zmiany wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia ich do tekstu Regulaminu i zmieszczenia Regulaminu na stronie internetowej.
 2. Pytania
  1. Pytanie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail zadającego pytanie.
  2. Pytanie powinno być precyzyjne, zawierać tytuł oraz mieć formę 1-3 zdań.
  3. Pytanie muszą dotyczyć miasta Luboń w powiecie poznańskim.
  4. Pytanie zostanie przekazane do Urzędu Miasta Luboń, jednostek organizacyjnych miasta (np. Komlub, Translub, Biblioteka Miejska, Ośrodek Kultury, szkoły itp) lub innych osób uprawnionych na podstawie decyzji Redakcji
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania pytań: identycznych lub podobnych do pytań, które zostały zgłoszone wcześniej, pytań uznanych za sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 3. Odpowiedzi
  1. Odpowiedź otrzymana przez gazetę internetową e-lubon.pl zostanie opublikowana możliwe szybko
  2. Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej gazety e-lubon.pl
  3. Gazeta internetowa e-lubon.pl zastrzega sobie sytuację w której nie otrzyma odpowiedzi - nie jest wtedy zobligowana do ponowienia przekazania pytania.
  4. Gazeta internetowa e-lubon.pl nie gwarantuje terminu otrzymania odpowiedzi
  5. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do roszczeń w świetle przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Zabronione jest:
  1. używanie wulgaryzmów,
  2. zamieszczanie tekstów zawierających groźby,
  3. obraźliwe wypowiadanie się o Użytkownikach i treści ich pytań,
  4. obraźliwe wypowiadanie się o konkretnych osobach oskarżanie ich.
  5. umieszczanie pytań, które nie mogą zostać skierowane do wskazanych w p.2.4 jednostek.
 5. W przypadku złamania któregokolwiek z postanowień punktu nr 4, Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:
  1. usunięcie wypowiedzi
  2. nie przekazania zapytania

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl