Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Komitet Rewitalizacji-proszę o wyjaśnienie wątpliwości

Treść pytania: 

Chciałbym dopytać czy przed powołaniem męża do Komitetu Rewitalizacji pani burmistrz wystąpiła do środowiska architektów i urbanistów i to środowisko (jaki organ)
desygnowało pana Machalskiego, jako swego najwybitniejszego przedstawiciela w Luboniu? To ma istotne znaczenie, bo jeśli tak nie było, to mąż jest przedstawicielem pani i rodziny. Pytam bo wolałbym, by klanowość nie miała wpływu na kształt Lubonia, nawet nieodpłatnie.
Może z opozycji by się ktoś nadał, a nie radna-dyżurna we wszystkich ciałach doradczych.

Data przekazania: 

2020-11-19

Data odpowiedzi: 

2020-11-25

Odpowiedź: 

Odpowiadając na zapytanie informuję, że w maju 2017r. oficjalnie, poprzez komunikat dostępny publicznie, zaprosiłam zainteresowanych do zgłoszenia chęci uczestnictwa w Komitecie Rewitalizacyjnym poprzez złożenie stosownych deklaracji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna kandydatura, w tym również zgłoszona przez radnych z opozycji. Wobec powyższego oraz w oparciu o zasady dotyczące wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, opisane w uchwale Rady Miasta XXXII/233/2017 z dnia 8 maja 2017r., w sposób mający na celu zapewnienie zróżnicowania branżowego zespołu, wybrano grono osób, którym zależy na naszym mieście. Informuję, że nie występowałam do izb branżowych o wskazanie przedstawiciela przede wszystkim z uwagi na terminy jakimi byliśmy ograniczeni w związku z procedurą uchwalania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Burmistrz Miasta Luboń

Małgorzata Machalska

Dzielnica: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl