Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Ilu nas jest?

Treść pytania: 

Wszystkie gminy ościenne nie mają problemu z podawaniem liczby mieszkańców. Jest to informacja podstawowa, dostępna na stronach internetowych, czy
w Raportach o stanie gminy. Przykład Mosina : http://bip.mosina.pl/zasoby/files/urzad/raport_o_stanie_gminy_mosina_za_2019_rok.pdf
Proszę więc się z podzielić z mieszkańcami informacją, która nie powinna zostać zarezerwowana dla władz i podać aktualną liczbę mieszkańców i jak ona się
zmieniała w ostatnich kilku latach.
Wystarczy że Luboń obniża swą atrakcyjność inwestycyjną poprzez brak zagospodarowania przestrzennego na e-mapie, jako jedyna gmina w okolicy.
Tak jak w przypadku niepodawania liczby mieszkańców jest to upór kilku osób, nieznajdujący logicznego uzasadnienia.

Data przekazania: 

2020-08-27

Data odpowiedzi: 

2020-09-06

Dzielnica: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl