Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Regulamin działu Ogłoszenia drobne

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Gazecie internetowej e-lubon.pl, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
 2. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu e-lubon.pl zwanej "Ogłoszenia Drobne".
 3. Ogłaszającym w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła i wysłała formularz "Dodaj Ogłoszenie"
 4. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Ogłaszający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

II. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Ogłaszający zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Ogłaszający udostępnia usługę.
 2. W przypadku uzyskania przez e-lubon.pl informacji o korzystaniu przez Ogłaszające z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, e-lubon.pl ma prawo przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
 3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia Drobne e-lubon.pl przez okres 30 dni.

IV. Treść Ogłoszeń Drobnych

 1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
  • naruszają prawo,
  • naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
  • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
  • mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
  • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
  • zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla e-lubon.pl
 2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego narusza postanowienia niniejszego regulaminu, e-lubon.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, e-lubon.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

V. Zasady umieszczania ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego dokonuje się wg następujących kroków:
  • wejście do działu "Ogłoszenia drobne",
  • kliknięcie w link "Dodaj ogłoszenie",
  • wypełnienie formularza "Dodawanie ogłoszeń drobnych" - podanie wyniku formuły matematycznej podanej w sekcji CAPTCHA
  • zatwierdzenie niniejszego regulaminu
  • wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza
 2. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji
 3. Kasowanie Ogłoszeń Drobnych odbywa się przez wysłanie za pomocą poczty elektronicznej prośby o usunięcie zawierającej link do ogłoszenia, na adres redakcjaate-lubon [dot] pl . Prośba musi być wysłana z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji Ogłoszenia Drobnego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. e-lubon.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania publikacji Ogłoszeń Drobnych w dowolnym momencie bez podania przyczyny
 2. e-lubon.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.e-lubon.pl