Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Zmiany w taryfie biletowej

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 1 czerwca 2012 roku wprowadzone zostaną następujące zmiany w taryfie biletowej:

1) Nowe bilety:
* W strefie A wprowadzone zostają bilety będące połączeniem dotychczasowych biletów czasowych i jednoprzejazdowych: bilet jednorazowy do 15 minut umożliwia również przejazd do 10 przystanków autobusem, a bilet jednorazowy do 30 minut umożliwia również 1 przejazd autobusem na dowolnym dystansie, pod warunkiem że:
* Bilet skasowany w tramwaju funkcjonuje wyłącznie jako bilet czasowy.
* Bilet skasowany w autobusie funkcjonuje jako bilet jednoprzejazdowy lub czasowy, a po opuszczeniu autobusu staje się wyłącznie biletem czasowym, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze czas jego ważności. Wprowadzone zostają bilety jednorazowe jednoprzejazdowe autobusowe do 10 przystanków na strefy A+B. Wprowadzone zostają bilety długookresowe (30-dniowe i 3-miesięczne) do 6 przystanków na strefy A+B.

2) Zlikwidowane bilety:
* na linie pospieszne - od 1 czerwca 2012 roku na liniach pospiesznych obowiązuje opłata taka jak na liniach normalnych.
* bilety miesięczne (na miesiąc kalendarzowy) - pozostają bilety 30-dniowe.
* krótkookresowe grupowe

3) Oferty promocyjne dla posiadaczy biletów krótko i długookresowych:
* Bilet 24-godzinny, który zostanie skasowany między 20:00 w piątek a 24:00 w sobotę, zachowuje ważność do końca weekendu tj. do 24:00 w niedzielę.
* Oferta „3+1" dla rodzin. W przypadku, gdy oboje rodzice posiadają bilety imienne sieciowe normalne i jedno z ich dzieci posiada bilet imienny sieciowy ulgowy, rodzinie przysługuje jeden bezpłatny imienny bilet ulgowy dla kolejnego dziecka, ważny na okres odpowiadający najkrótszemu z posiadanych biletów oraz w najtańszej strefie wśród posiadanych biletów. Przykład: rodzice posiadają bilety normalne na sieć: 3- i 12-miesięczny ważne w strefach A+B, a jedno z dzieci posiada bilet ulgowy na sieć na 6 miesięcy ważny w strefie B. Rodzinie przysługuje jeden bezpłatny bilet 3-miesięczny ulgowy ważny w strefie B dla kolejnego dziecka.
* Oferta „weekendowa". Osoba posiadająca normalny bilet imienny sieciowy może bezpłatnie przewozić pod swoją opieką dzieci w wieku do 15 lat w soboty, niedziele i święta na liniach dziennych w ramach odpowiedniej strefy biletowej.
* Oferta „12+1". Osoba, która będzie kupowała bilety imienne sieciowe 30-dniowe przez 12 kolejnych miesięcy (łączna przerwa pomiędzy okresami ich obowiązywania w skali 12 miesięcy nie będzie większa niż 5 dni), ma prawo do otrzymania jednego bezpłatnego biletu imiennego sieciowego 30-dniowego w najtańszej strefie biletowej spośród tych na które kupowała bilety w ciągu wcześniejszych 12-miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w taryfie biletowej dostępne są na stronie ZTM (www.ztm.poznan.pl) w zakładce Bilety -> Zmiana cennika od 01.06.2012

Zdzisława Andrzejewska
Z-ca dyrektora ds. Handlowych

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Taryfa opłat 471.25 KB

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl