Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Zmiany w komunikacji

Wiele zmian czeka w najbliższym czasie mieszkańców korzystających z miejskiej komunikacji. Zmiany te będą konsekwencją porozumienia międzygminnego przyjętego zarówno przez lubońską Radę Miasta jaki i Radę Miasta Poznania. Przeobrażenia w komunikacji w ramach aglomeracji stają się możliwe dzięki utworzeniu w Poznaniu Zarządu Transportu Miejskiego oraz woli kilku spośród gmin aglomeracji. Porozumieniem międzygminnym najbardziej zainteresowani będą Lubonianie, którzy korzystają z linii L2, L3 i 651 (wcześniej 101, linia, która dzisiaj jest prowadzona przez MPK, funkcjonuje od 30 grudnia 2009 r. na mocy porozumień Puszczykowa i Mosiny z Poznaniem). Porozumienie dotyczące linii numer 651 weszło w życie 19 kwietnia 2009, razem z nową taryfą aglomeracyjną opracowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego dla Miasta Poznania. Termin wejścia w życie porozumienia międzygminnego w zakresie linii L2 i L3 to 1 lipca 2010. Do 30 czerwca 2010 utrzymane więc zostaną obecne linie 101 i 621, które obsługiwać będzie w dalszym ciągu MPK. Od 1 lipca 2010 r. linie nr 101 i 621 zostaną połączone w linię nr 651. W rezultacie, od 1 lipca, 3 linie: L2, L3 i 651 będą połączone na nowych zasadach. Linie te prowadzone będą przez Zarząd Transportu Miejskiego, który w prowadzenie linii przekaże Translubowi.

Co zyska mieszkaniec?
Na liniach tych, obowiązywać będzie taryfa aglomeracyjna przyjęta przez Radę Miasta Poznania. Do tej pory mieszkańcy Lubonia dojeżdżający do Poznania musieli zakupić „sieciówkę" Translubu oraz MPK od 1 lipca wystarczy jeden bilet miesięczny. Szczegółowe taryfy opłat biletów znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu www.mpk.poznan.pl. Na stronie internetowej MPK Poznań znajduje się również mapa powiatu poznańskiego, przedstawiająca aktualne strefy taryfowe: strefę A (Poznań), strefę B (w której znalazł się między innymi Luboń) oraz strefę C. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 19 kwietnia 2010 r. pasażerowie korzystający z autobusów lub tramwajów na sieci ZTM, powinni posiadać ważny bilet na strefy, w których się poruszają. Pasażerom poruszającym się na terenie Poznania wystarczy bilet na strefę A. Natomiast pasażerowie odbywający podróż w strefach A i B, np. z Lubonia do Poznania, zobowiązani są do posiadania ważnych biletów na strefy A+B (dotyczy to również linii 56). Dla przejazdów ze strefy C do strefy A, np. z Puszczykowa do Poznania lub Mosiny do Poznania, obowiązkowy jest bilet na strefy A+B+C. Na tych liniach obowiązuje odrębny system ulg identyczny z poznańskim. Uregulowania wymagać będą dojazdy dzieci do lubońskich szkół, jednym z rozwiązań jest wykupienie przez Miasto biletów dla uczniów.

O krok od stworzenia związku aglomeracyjnego.
Kolejne przeobrażenia w komunikacji aglomeracyjnej wymagać będą bądź nowych porozumień międzygminnych lub powołania związku międzygminnego. Duża determinacja włodarzy Lubonia, Poznania i innych gmin, daje nadzieję na osiągnięcie porozumienia jeszcze w tym roku. Umożliwi to włączenie w system komunikacji aglomeracyjnej również linii LA, LB, L1 oraz L4, a w konsekwencji objęcie ich taryfą aglomeracyjną.

Szansa na zoptymalizowanie komunikacji
Warto też wiedzieć o innych aspektach tego porozumienia, równie istotnych jak te widoczne natychmiast. Przede wszystkim, po długich negocjacjach, na mocy porozumienia, lubońska firma Translub będzie traktowana tak samo jak poznańskie MPK, czyli jako operator wewnętrzny, który może realizować przewozy w trybie bezprzetargowym. To daje firmie możliwość rozwoju. Pojawiają się też nowe szanse na aplikowanie do Unii Europejskiej o dotacje na nowe autobusy o lepszym, niż dotychczas, standardzie. Pod względem taboru może zbliżyć to Luboń do MPK. Translub, jako przewoźnik będzie nadzorowany przez ZTM. Dotąd sprzedaż biletów, na terenie Lubonia, prowadził Translub. Obecnie sprzedaż tę prowadzić będzie Zarząd Transportu Miejskiego, który zajmie się również bilansowaniem kosztów (wpływów i strat). Do tej pory Miasto Luboń dopłacało Translubowi straty wynikające ze zniżek. W tej chwili Miasto będzie te pieniądze przekazywać Zarządowi Transportu Miejskiego, który z kolei będzie Translubowi wypłacać „kilometrówkę". Dofinansowanie linii 602/603 ze strony Miasta Poznania będzie wynosiło 184 671 PLN rocznie. Obecnie Miasto Poznań nie finansuje tych linii. Z punktu widzenia Miasta Luboń zoptymalizujemy system transportowy, a koszty jednostkowe przewozu powinny spaść, informuje Marian Walny, Zastępca Burmistrza. Co istotne, w związku z powyższymi zmianami, w początkowym okresie, funkcjonować będzie podwójna numeracja autobusów: L2-602, L3-603. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że w najbliższym czasie zostaną też opracowane zoptymalizowane rozkłady jazdy dla linii numer 602, 603 i 651, dzięki którym przy tym samym poziomie obsługi pasażerów możliwe będzie uzyskanie oszczędności w kosztach funkcjonowania tych linii. Linia L3 (603) zostanie utrzymana w obecnym kształcie w dni robocze. W weekendy wszystkie kursy na tej linii zostaną skrócone do Dębca. W efekcie nadchodzących zmian możemy spodziewać się podniesienia atrakcyjności lokalnego transportu zbiorowego w miejscowościach aglomeracji poznańskiej, wprowadzenia wspólnej taryfy i zoptymalizowania układu linii i rozkładów jazdy. Jest też duża szansa na zwiększenie częstotliwości kursów. Z pewnością ujednolicony i poprawiony zostanie system informacji pasażerskiej i dystrybucji biletów. Zwiększy się też oferta przewozowa dla mieszkańców Poznania, dzięki udostępnieniu linii podmiejskich dla wszystkich posiadaczy biletów ZTM w Poznaniu. To może korzystnie wpłynąć na zainteresowanie Luboniem i okolicznymi miejscowościami, mówi Marian Walny - zastępca Burmistrza Miasta Luboń.

Joanna Gryczyńska

 

fot.: 

Urząd Miasta Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)