Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXII sesja Rady Miasta Luboń

XXII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 21 czerwca 2012 roku o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uhonorowanie przez Wielkopolski Instytut Jakości firm działających w Mieście Luboń, które na polu zarządzania przez jakość osiągają wyróżniające rezultaty.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XIX/131/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Miasta Luboń i Jego Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Przyjęcie protokołu nr XXI z sesji Rady Miasta Luboń.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Luboń

 

fot.: 

Izabella Chodorowska - zdj. arch

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl