Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XVI sesja Rady Miasta Luboń

15 grudnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Luboń.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Uroczyste wręczenie Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń", Panu Antoniemu Przybylskiemu.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego oraz ślubowanie radnego.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na 2011 rok.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/43/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie: Regulaminu przewozów lubońskiej komunikacji miejskiej.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/123/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasta Luboń.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń".
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie: "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Luboń na rok 2012".
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń".
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
16.Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Luboń na rok 2012.
17.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18.Informacja Burmistrza Miasta Luboń i Jego Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.Interpelacje i zapytania.
21.Wolne głosy i wnioski.
22.Przyjęcie protokołów XIV i XV sesji Rady Miasta Luboń.
23.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Luboń

 

fot.: 

Izabella Chodorowska - zdj. arch.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl