Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XI Mikołajkowy Turniej Szachowy

W dniu 3 grudnia 2011 roku rozegrany zostanie XI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY w Luboniu.

1. PATRONAT HONOROWY:
Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Radna Miasta Luboń

2. PATRONAT MEDIALNY:
- WIEŚCI LUBOŃSKIE
- www.e-lubon.pl - gazeta internetowa

3. ORGANIZATORZY:
- Biblioteka Miejska w Luboniu
- Stowarzyszenie „Po Pierwsze Luboń"
- Restauracja Marago

4. MIEJSCE I TERMIN
Turniej zostanie rozegrany w Galerii na Regale Biblioteki Miejskiej w Luboniu, przy ul. Żabikowskiej 42, w sobotę 3 grudnia 2011 r. w godz. 10:00 - ok. 14:30.

5. CEL TURNIEJU - popularyzacja szachów na terenie Lubonia.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo udziału w turnieju mają miłośnicy „królewskiej gry" zamieszkali w Luboniu, pod warunkiem terminowego zgłoszenia się na adres e-mail sędziego turnieju
aquaatwzszach [dot] poznan [dot] pl względnie telefonicznie pod nr telefonu komórkowego 605 692 492, do dnia 2.12.2011 r. Osoby zgłaszające chęć udziału w turnieju po tym terminie zostaną dopuszczone do gry pod warunkiem posiadania przez organizatorów dostatecznej ilości sprzętu szachowego.

7. SYSTEM ROZGRYWEK, SPRZĘT DO GRY
Rozgrywki odbędą się z 2 grupach turniejowych:
A - OPEN, dla każdego zgłaszającego się, niezależnie od wieku i płci,
B - JUNIORZY, wyłącznie dla uczestników urodzonych w 1997 r. i młodszych.

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, a w przypadku liczebności grupy do 6 osób - systemem rundowym. Tempo gry: 15 minut na całą partię dla każdego z partnerów. Kojarzenie par i ocena wyników - komputerowe.

Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Polskiego Związku Szachowego dla szachów szybkich, które objaśni przed rozpoczęciem rozgrywek Janusz Woda - sędzia klasy międzynarodowej. Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy turnieju.

8. HARMONOGRAM IMPREZY
- godz. 9:15-9:50 - sprawdzenie obecności zawodników i odprawa techniczna,
- godz. 9:55 - uroczyste otwarcie turnieju,
- godz. 10:00 - 14:25 partie turniejowe
- ok. godz. 14:30 - uroczyste zakończenie turnieju.

9. NAGRODY
Najlepsi uczestnicy obu turniejów otrzymają puchary, dyplomy i upominki rzeczowe.

10. USTALENIA KOŃCOWE:
- uczestnicy spóźnieni, którzy zgłoszą się w sali gry po godz. 9:50, zostaną włączeni do turnieju od II rundy,
- interpretacja regulaminu należy do wyłącznej kompetencji sędziego turnieju.

Z A P R A S Z A M Y

Organizatorzy

 

fot.: 

Anetode

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl