Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wykaz przedszkoli

W związku z licznymi zapytaniami Rodziców, Urząd Miasta Luboń, Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury przedstawia listę przedszkoli niepublicznych wpisanych do Rejestru szkół i placówek niepublicznych na terenie Miasta Luboń:


Niepubliczne Przedszkole
„Czarodziejski Ogród"
ul. Konopnickiej 14
62-030 Luboń


Niepubliczne Przedszkole
„Calineczka"
ul.Poniatowskiego 42a
62-030 Luboń


Niepubliczne Przedszkole
„Chatka Skrzatka"
ul. Szkolna 68
62-030 Luboń
tel. 608 396 840


Niepubliczne Przedszkole
„Ochronka" im.E.Bojanowskiego
Plac E.Bojanowskiego 6
62-030 Luboń


Niepubliczne Przedszkole
„Tajemnicza Wyspa"
ul.Kopernika 4
62-030 Luboń


Niepubliczne Przedszkole
„Domisie"
ul.Wschodnia 21/65
62-030 Luboń


Niepubliczne Przedszkole
„Słoneczny-Zakątek"
ul.11 Listopada 158
62-030 Luboń


O czym rodzice powinni wiedzieć!
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Tego typu działalność, zgodnie z ustawą o systemie oświaty wymaga wpisu do Rejestru szkół i placówek publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy. Firma prywatna (przedszkole prywatne), której działalność gospodarcza polega na opiece nad dziećmi nie ma statusu przedszkola publicznego albo niepublicznego. Taki punkt nie podlega nadzorowi ani ze strony burmistrza miasta ani ze strony kuratorium oświaty.

Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność, gdzie będzie uczęszczało ich dziecko. Jeśli rodzice wybierają dla swego dziecka przedszkole niepubliczne lub przedszkole prywatne powinni zwrócić uwagę na następujące aspekty:
posiadanie wpisu do Rejestru szkół i placówek niepublicznych w Luboniu,warunki lokalowe (pozytywne opinie Sanepidu, Straży Pożarnej),kwalifikacje zatrudnionej kadry, ofertę edukacyjną i wychowawczą przedszkola,zapoznać się ze statutem przedszkola.

Aktualny Rejestr szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Miasta Lubonia jest dostępny na stronie www.lubon.pl w zakładce „szkoły i przedszkola", a wszelkich informacji udziela Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń, tel. 061 8130011 w.11.


Wydział Oświaty, Zdrowia
i Kultury Urzędu Miasta Luboń

 

 

 

fot.: 

Izabella Chodorowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl