Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

W 68. rocznicę śmierci gen. Kowalówki i jego towarzyszy

W tym szczególnym dniu 68. rocznicy zamordowania gen. Henryka Kowalówki i jego żołnierzy Burmistrz powitał w Luboniu: Pana Andrzeja Plesińskiego - dyrektora Biura Wojewody Wielkopolskiego, Panią Krystyną Czajka - doradcę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Andrzeja Sobonia - Zastępcę Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, Panią dr Agnieszkę Łuczak - Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Panią dr Annę Ziółkowską - dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Czcigodnych Księży, przedstawicieli organizacji kombatanckich, wszystkich środowisk Armii Krajowej z województwa wielkopolskiego, przedstawicieli Wojska Polskiego i wszystkich zebranych.

W skierowanym do przybyłych gości jak i młodzieży z naszych szkół Dariusz Szmyt powiedział - Podczas ubiegłorocznych uroczystości podkreśliłem, że z roku na rok zmniejsza się liczba godzin tzw. podstawowego kursu historii w szkołach ponadgimnazjalnych a narracja dnia codziennego często zapomina o prawdziwości maksymy Historia magistra vita est!. Jednak zebrani tutaj w dniu dzisiejszym przedstawiciele władz Armii Krajowej, zaproszeni Goście i młodzież lubońskich szkół świadczą swoją obecnością, że nauka i pamięć o bohaterach historii naszej Ojczyzny, jest dla nas ważna i czerpiemy z niej naukę o patriotyzmie i męstwie walki o jej dobro. Sylwetka gen Kowalówki i jego żołnierzy jest nam znana. Przypomnę, że Generał walczył w I wojnie światowej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Za wykazane męstwo odznaczony został m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W lipcu 1942 KG Armii Krajowej mianowała go komendantem - Okręgu Poznańskiego. W trakcie swojej służby musiał wielokrotnie zmieniać pseudonimy: "Kosiarz", "Dziedzic", "Profesor", "Zrąb". W styczniu 1944 roku aresztowany na Dworcu Głównym w Poznaniu i po bestialskim śledztwie został skazany na karę śmierci i rozstrzelany, wraz z czterema oficerami swego sztabu, na terenie obozu w Żabikowie 2 VI 1944 r. o godz. 19. Podczas swojej służby został zapamiętany przez jako osoba cechująca się wielkim talentem organizacyjnym, wysokimi umiejętnościami dowódczymi i konspiratorskimi. Pośmiertnie został odznaczony przez KG AK Orderem Krzyża Virtuti Militari klasy IV. 11 XI 1995 r. Prezydent RP awansował go do stopnia generała brygady.
Szanowni Państwo, pochyleni nad sylwetką gen Kowalówki zechciejmy w dniu dzisiejszym wspomnieć wszystkie osoby, które poświęciły swoje życie dobru Rzeczpospolitej. Wszystkie ofiary II wojny światowej, ofiary Katynia i reżimu komunistycznego w Polsce. Niech ich biografie będą dla nas świadectwem wierności Ojczyźnie i zachętą do kształcenia w nas również w dniu dzisiejszym postaw patriotycznych. Zachęcam zatem do wypełniania treścią słów Cypriana Kamila Norwida, który mawiał, że "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek".


Urząd Miasta Luboń

fot.: 

Urząd Miasta Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl