Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Urząd Miasta pomaga pozbyć się azbestu

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń przypomina o możliwości uzyskania pomocy przy demontażu i odbiorze wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości należących do wnioskodawców. Od 2002 roku, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, realizowany jest trzydziestoletni ''Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego". Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów i określa sposób udzielania finansowej pomocy podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, można otrzymać dofinansowanie na usunięcie azbestu z posesji w wysokości 70%. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych, Polski Związek Działkowców . Wniosek o dofinansowanie można pobrać w w Urzędzie Miasta Luboń , przy placu E. Bojanowskiego 2 w Wydziale Spraw Komunalnych pokój 101. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do urzędu. Ostateczny termin składania wniosków do Urzędu Miasta ustala się na dzień 28 września 2012r.

Kontakt Renata Talar tel. 61 813 00 11 w.40

UML

 

fot.: 

Izabella Chodorowska - zdj. arch

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl