Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Twój pies, Twoja kupa, mandat 500 zł

Luboń, Komisja Ochrony Środowiska

W poniedziałek 5 grudnia Komisja Ochrony Środowiska przy Radzie Miasta Luboń ponownie obradowała w sprawie wprowadzenia opłat za posiadanie psów. Ostatecznie w projekcie uchwały ustalono równą stawkę w wysokości 35 złotych za każdego psa i dożywotnie zwolnienie z niej posiadaczy psów zaadoptowanych ze schroniska. W obu przypadkach psy będą poddane tzw. czipowaniu.

Jednocześnie radny Jakub Bielawski zwrócił uwagę, że uchwała może nie wejść w życie w przyszłym roku ze względów formalnych. Sytuacja wymagała konsultacji z radcą prawnym Urzędu Miasta. Ostatecznie projekt będzie głosowany na najbliższej sesji miasta. W przypadku przyjęcia uchwały, najprawdopodobniej nie będzie ona jeszcze obowiązywała w przyszłym roku.

Burmistrz Marian Walny pozytywnie odniósł się do propozycji Komisji obejmującej zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 25000 złotych na pokrycie kosztów instalacji dodatkowych koszy na śmieci i kampanie zachęcającą mieszkańców do utrzymywania porządku w mieście.

Jednogłośnie zgromadzeni na sali opowiadali się za karaniem mandatami osób zanieczyszczających miasto psimi odchodami. Radny Paweł Wolniewicz podkreślił, że mandat w wysokości 500 złotych będzie wystarczającą nauczką a zarazem przestrogą dla mieszkańców.

Izabella Chodorowska
Artur Napierała

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl