Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Radni podnoszą podatki

20111108, Luboń, Sesja Rady Miasta

Na ostatniej sesji Rady Miasta Luboń radni postanowili zajrzeć do kieszeni podatników podnosząc między innymi stawki od nieruchomości i środków transportu. Przegłosowano także uchwałę dotyczącą opłaty targowej. Radni zdecydowali, że nie będą głosować nad wprowadzeniem podatku od posiadania psów, gdyż nie zdążyła się zapoznać z propozycjami komisja ochrony środowiska. Temat ten będzie rozpatrywany na komisji w dniu 15 listopada o godzinie 17.30 i zapewne powróci na kolejnej sesji. Zacięta dyskusja rozgorzała, kiedy to zaczęto debatować nad kwestią podniesienia podatków od nieruchomości. Radni spierali się o to, w jakim stopniu podnieść podatki, a rozbieżności było dużo. Propozycje poprawek do uchwały obniżenia podatków zgłaszane przez radnego Marka Samulczyka i radnego Adama Dworaczyka przepadły w głosowaniach. Efektem było ustalenie o zmianie dotychczasowej stawki, co dało podwyżkę od 30% do 50%. Jak zauważyli niektórzy radni dotychczas podatki od nieruchomości podwyższane były w granicach od 4% do 5%. Nowe podatki zaczną obowiązywać od 2012 roku.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Luboń:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby transportu zbiorowego i usług komunalnych oraz pomocy społecznej,
2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
4) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

PodatekLubońKomorniki 2011
[zł/1m2]
Poznań 2011
[zł/1m2]
Suchy Las 2011
[zł/1m2]
Swarzędz 2011 [zł/1m2]Stawka maksymalna 2012 [zł/1m2]

2011
[zł/1m2]

2012
[zł/1m2]
zmiana
[%]
1a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej0,670,8425,30,72
0,800,750,710,84
1b) pod jeziorami, zbiorniki retencyjne, wodne3,164,3337,03,904,154,043,834,33
1c) od gruntów pozostałych0,260,3846,10,25 0,410,37
0,200,43
2a) od budynków lub ich części mieszkalnych0,550,7027,20,550,67
0,64
0,540,70
2b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej19,4821,9412,618,20-19,4021,05
18,00
17,5521,94
2c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym8,8010,2416,39,249,829,578,8010,24
2d) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych4,164,456,94,01
4,27
4,27
3,934,45
2e) od budynków pozostałych5,186,0015,83,707,066,004,867,36

Przykładowa osoba prywatna, która posiada dom o powierzchni 100m2 na działce o powierzchni 500m2 płaciła do tej pory podatek w wysokości 55zł+130zł - razem 185zł. Od przyszłego roku zapłaci 70zł+190zł - razem 260zł co daje wzrost o 40,5%.

Izabella Chodorowska

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl