Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Rada Miasta: Uczczenie pamięci Zmarłego dr Włodzimierza Kaczmarka

20111107, Luboń, XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

W dniu 7 listopada odbyła się XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Luboń, poświęcona uczczeniu pamięci Zmarłego dr Włodzimierza Kaczmarka.

Obrady od minuty ciszy rozpoczął Przewodniczący Rady Miasta Marek Samulczyk,  „Nikt z nas nie spodziewał się, że w tej kadencji, w niespełna rok odejdzie od nas dwóch tak wspaniałych samorządowców. Pamiętam jak śp. Włodzimierz żegnał na cmentarzu Żabikowskim w styczniu tego roku swojego kolegę, naszego kolegę Ryszarda i mówił, że: Spotkamy się na pewno w drugim świecie" - wspominał Marek Samulczyk.

Następnie Burmistrz Dariusz Szmyt przedstawił zasługi samorządowe dr Włodzimierza Kaczmarka: „Wielu z Was wie, że były między nami różnice - polityczne.  Każdy z nas w różny sposób wyrażał troskę o nasze miasto. Jednakże w obliczu śmierci, różnice przestają mieć znaczenie. (...) Będzie nam Ciebie tak po prostu, po ludzku brakowało. Cześć Twojej pamięci" - zakończył osobiście Burmistrz.

Radna Ewa Rogowicz przedstawiła obszerny życiorys Zmarłego, począwszy od wczesnego dzieciństwa, skończywszy na działaniach i zasługach dla lokalnego samorządu.  „Świętej Pamięci Włodzimierz Kaczmarek urodził się  13 maja 1944 roku w Stęszewie (...) W 1945 roku rodzina Kaczmarków przeniosła się do Lubonia na ulicę Kościuszki. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr. 2, którą ukończył 1958 roku. Naukę kontynuował w IX Liceum Ogólnokształcącym. Po zdaniu matury studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej - obecnie Uniwersytet Ekonomiczny - w Poznaniu na wydziale handlowo - towaroznawczym.  Po uzyskaniu dyplomu w 1967 roku był asystentem a następnie adiunktem w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Akademii Ekonomicznej (...) Tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w 1976 roku. (...) Został dwukrotnie nagrodzony nagrodą indywidualną przez Ministra Edukacji Narodowej za pracę dydaktyczną i naukową" - mówiła Rogowicz.

Lechosław Kędra wieloletni współpracownik i kolega Zmarłego powiedział, że „Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek pozostanie w jego pamięci wzorowym szefem, idealnym gospodarzem miasta i dobrym kolegą"

Na sali pojawił się Zdzisław Szafrański, radny w latach 1990 - 2006, Przewodniczący Rady Miasta w latach 1994 - 2006, który wrócił pamięcią do I sesji Rady Miasta I kadencji.  „Odbywają się wybory, i nie możemy wybrać Burmistrza. (...) Jest czternastu do trzynastu. (...) Co zrobić, to ma być połowa plus jeden (...) Wtedy spotykamy się, w którejś ze przerw - sami - i proponuję takie rozwiązanie: (...) Ja rezygnuję, ja widzę, że będziesz jednak lepszym... Proszę Państwa to była chyba moja jedna z lepszych decyzji w życiu... dobrze, że się tak jednak stało, że On został Burmistrzem. (...) Tak jak mówię, to była najlepsza decyzja w moim życiu" - powiedział Szafrański.

Artur Napierała

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl