Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Puszczykowo emituje obligacje

W środę 13 czerwca podpisana została dokumentacja wieńcząca procedurę emisji obligacji komunalnych Miasta Puszczykowa. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 tys. zł, a ich łączna wartości wyniesie 2 mln zł. Na agenta emisji obligacji w drodze konkursu wybrany został SGB Bank z siedzibą w Poznaniu, który m.in. z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym z Mosiny, prowadzącym obsługę bankową budżetu Miasta Puszczykowa, tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. W siedzibie SGB Banku w Poznaniu w obecności Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie Przemysława Pilarskiego dokumenty podpisał Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Piotra Łoździna. Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych przez Miasto Puszczykowo zobowiązań z tytułu kredytów.

Urząd Miejski w Puszczykowie

 

fot.: 

Urząd Miejski w Puszczykowie

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl