Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Porozumienie między Gimnazjum nr 2 a UAM w Poznaniu

Dnia 14 czerwca zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM a Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Uczelnia objęła patronatem klasę o profilu Bezpieczeństwo narodowe. Przewiduje on współpracę w zakresie promowania kierunków studiów prowadzonych przez Wydział wśród młodzieży gimnazjalnej, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, oraz organizację i prowadzenie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Obie strony zobowiązały się do wspólnej realizacji uzgodnionych celów, zapewnienia młodzieży uczestniczenia w wybranych wykładach oraz konferencjach (będą je prowadzili pracownicy UAM), organizowania konkursów dla uczniów Gimnazjum nr 2 oraz ich udziału w wybranych, ważnych dla Uczelni, bądź Wydziału, uroczystościach. Gimnazjum nr 2 reprezentowała dyrektor Jolanta Walczak, UAM - prodziekan dr Tomasz Brańka.
Po podpisaniu umowy uczniowie z kółka dziennikarskiego zwiedzili gmach Wydziału przy ulicy Umultowskiej, w tym studio radiowe i telewizyjne.


Gimnazjum nr 2

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl