Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Podsumowanie roku szkolnego – rozwijaliśmy talenty naszych uczniów

Rok szkolny 2008/2009 był dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły kolejnym, w którym realizowaliśmy hasło „Rozwijamy talenty”. Rozumieliśmy je w różnoraki sposób – od wpierania uczniów biorących udział w konkursach, poprzez realizację projektów (Szkoła Myślenia, Powstanie Wielkopolskie, praca roczna z historii) aż po rozwój szkolnych zespołów muzycznych i teatralnych, czy szkolne przedstawienia, gdzie każdy uczeń mógł się zaprezentować. Celem nie była tylko praca z uczniem zdolnym, ale i wspieranie tych, którzy posiadają uzdolnienia w takich dziedzinach jak fotografia, aktorstwo, muzyka, czy malarstwo. Efekty rocznej pracy przyniosły nam wiele radości – 12 uczniów zostało laureatami konkursów ogólnopolskich (historycznych i polonistycznych),8 ich finalistami (historia, biologia), 6 laureatami konkursów wojewódzkich (historia, matematyka, polski, fotografia, teatr) , wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich zdobyło 8 uczniów (historia, polski, biologia, matematyka) w wojewódzkich 4 (teatr, matematyka, biologia).
Po raz pierwszy startowaliśmy w konkursie „Odyseja umysłów”, gdzie gimnazjaliści w twórczy sposób rozwiązywali problemy budując pojazd, który poruszał się po czterech środowiskach. Ich zaangażowanie zaowocowało I miejscem w Wielkopolsce oraz IV na finale ogólnopolskim.
Szkoła wystawiła dwa przedstawienia – pierwsze poświęcone Agnieszce Osieckiej, drugie walentynkowe. Uczniowie obdarzeni talentem wokalnym, aktorskim, gimnastycznym prezentowali swój kunszt przed licznie zgromadzoną publicznością.
Każdy uczeń, który chciał rozwijać swoje zainteresowania mógł to robić uczestnicząc w kołach przedmiotowych, dniach poświęconych innym kulturom (Dzień obcych kultur) czy narodom (wieczór niemiecki, dzień angielski).
Z innych działań, które podjęła szkoła warto zaznaczyć wprowadzenie dziennika elektronicznego, elektronicznego protokolarza czy obiegu informacji, organizację balu karnawałowego (Rada Rodziców), festynu szkolnego, dni otwartego, dnia adaptacji dla przyszłych klas I , wolontariatu, akcji „Podziel się posiłkiem”, projektu „Adopcja zabytku”, warsztatów zawodoznawczych dla przyszłych klas III, organizację konkursy matematycznego „Pitagorejczycy” (wspólnie z UAM), konkursu wojewódzkiego z historii dla szkół podstawowych (we współpracy z IPN).
Na uwagę zasługuje fakt, że kolejni nauczyciele zdobyli uprawnienia egzaminatora i kolejny stopień awansu zawodowego.

Anita Plumińska - Mieloch

Dyrektor Gimnazjum nr 1

 

Foto: Kinga Frączek odbiera świdectwo z wyróżnieniem z rak wiceburmistrza Rafała Marka i dyrektora szkoły Anity Plumińskiej-Mieloch

fot.: 

Gimnazjum nr 1

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl