Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

PKP zmodernizuje luboński dworzec

Luboński dworzec kolejowy już niedługo zmieni swoje oblicze. Zmodernizowany obiekt z założenia ma być przyjazny pasażerom, bardziej funkcjonalny i bezpieczny.

Rozpoczęty w tym roku przez spółkę PKP proces inwestycyjny ma zmienić oblicze kolei we wszystkich regionach Polski. Już w tej chwili działania prowadzone są na ponad 40 dworcach kolejowych. Polskie Koleje wydadzą na ten cel fundusze o wartości 980 mln złotych (brutto). Projekty będą realizowane w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej oraz funduszy własnych PKP S.A.

Propozycja modernizacji lubońskiego dworca złożona przez PKP S.A. spotkała się z błyskawiczną reakcją ze strony Burmistrza Miasta Luboń. Jeszcze w marcu przekazano deklarację chęci udziału w realizacji projektu i zagospodarowania części powierzchni wyremontowanego dworca na komendę Straży Miejskiej Lubonia.

Jak podkreślił Burmistrz Miasta Luboń, Dariusz Szmyt, "Koszt wynajmu wyremontowanych pomieszczeń dworca będzie porównywalny z dotychczasowymi opłatami ponoszonymi przez Miasto, natomiast przeniesienie siedziby Straży Miejskiej pozwoli lepiej wykorzystać obecnie wynajmowane na ich potrzeby pomieszczenia przychodni przy ul. Poniatowskiego."

Podczas zorganizowanego w Urzędzie Miasta Luboń spotkania z projektantami i przedstawicielami spółki Polskie Koleje Państwowe ustalono szczegóły dotyczące projektu. W ramach inwestycji spółka poniesie całkowite koszty remontu budynku dworca oraz zagospodarowania przyległego terenu,w stronę ul. Powstańców Wielkopolskich. Kompleksowy projekt modernizacji zakłada wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz podłączenie, do istniejącego budynku, mediów i monitoringu.

W wariancie optymistycznym Straż Miejska jeszcze w tym roku wprowadzi się do nowej siedziby. Jednak, jak podkreśla Zastępca Dyrektora ds. technicznych w spółce PKP, Pani Alina Stachowiak, ostateczny termin realizacji inwestycji uzależniony jest od sprawności przeprowadzenia procedur przetargowych.


Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
  • Inne
    Korepetycje - angielski