Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Straż Miejska tonie w papierach

Straż Miejska w Luboniu

Paleta spraw, którymi zajmuje się Straż Miejska jest bardzo duża. Mieszkańcy najczęściej kojarzą strażników z funkcjonariuszami, którzy nakładają mandaty za złe parkowanie samochodów czy też kontrolują prędkość za pomocą fotoradarów, ale to tylko mała część ich obowiązków. Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Obowiązków jest znacznie więcej, a co się z tym wiąże jest także więcej biurokracji, która pochłania mnóstwo czasu i właśnie na nią coraz częściej narzekają funkcjonariusze zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji. Należy zdawać sobie sprawę, że środki i możliwości strażników są ograniczone natomiast ilość spraw, w których biorą oni udział jest duża. Większość mieszkańców patrzy na municypalnych krzywym okiem. Skąd biorą się tak niepochlebne i często krzywdzące niektórych strażników opinie? Najczęściej chyba z niewiedzy, gdyż niewiele osób zdaje sobie sprawę jak naprawdę wygląda praca Straży Miejskiej. Oczywiście strażnicy powinni dbać o poprawę swojego wizerunku, dlatego też zwracamy się do mieszkańców z prośbą, aby przysyłali do naszej redakcji uwagi dotyczące pracy naszych funkcjonariuszy. Przesłane do nas pytania i zastrzeżenia przekażemy Komendantowi SM i postaramy się uzyskać na nie odpowiedzi.

Izabella Chodorowska

 

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl