Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem

W dniu wczorajszym na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem. Wydarzenie to ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z długotrwałym narażeniem na hałas. Akcję wspiera Centrum Słuchu i Komunikacji (Center for Hearing and Communication). Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt przypomina, że od kilku lat problem hałasu dla sporej części miasta wiąże się z lotami nad naszym terenem samolotów F-16. Dla zainteresowanych mieszkańców historia walki lubońskiego magistratu o wyznaczanie stref lotów, o ich urealnienie, o odszkodowania przeznaczane na zabezpieczenie szkół, budynków użyteczności publicznej, domów i mieszkań jest znana. W ostatnim czasie wiemy, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 06.10.2010r., sygn. II OSK 548/09 wyraził pogląd, że z dniem 15 listopada 2008 r. w związku ze zmianą przepisów upoważniających do wydania aktów wykonawczych w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i przy równoczesnym braku przepisów przejściowych, które wskazywałyby na przedłużenie mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. - jako wydane właśnie na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Poś - utraciło moc obowiązującą. Nie zniechęca to Burmistrza Miasta do podnoszenia przy każdej nadarzającej się okazji tzw. sprawy uciążliwych lotów F-16. Podczas ostatniej wizyty poselskiej w Luboniu p. Bożeny Szydłowskiej, Burmistrz Szmyt ponownie wrócił do tematu z prośbą skierowaną do Pani Poseł aby w najbliższym czasie wyjazdowe spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Lotnictwa zostało zorganizowane również w naszym mieście. Mieliby wziąć w nim udział oprócz Państwa Posłów, samorządowcy ościennych gmin oraz liderzy organizacji pozarządowych zajmujący się od lat tą tematyką. Burmistrz wystosował również do Pań i Panów Posłów list z materiałami opisującymi sprawę.

/tom/

Zobacz:
1. Resume sprawy F-16 przesłane do członków Parlamentarnego Zespołu ds.
Lotnictwa
2. Więcej w temacie: http://akustyczny.pl/

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    PROSTĘ PRACE PRZY PAKOWANIU KWIATÓW