Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

L sesja Rady Miasta Luboń

21 października 2010 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta L sesja Rady Miasta Luboń.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń".
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo - Północ".
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/244/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Luboniu przy ul. Sikorskiego na rzecz Polskiego Związku Działkowców.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2011r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.
10.Sprawozdanie burmistrzów z bieżących prac oraz wykonania uchwał.
11.Sprawozdanie komisji stałych z bieżących prac, z informacją o protokołach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.
12.Analiza oświadczeń majątkowych.
13.Interpelacje i zapytania.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Luboń.
16.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Luboń

 

 

 

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Znaleziono telefon
  • Dam pracę
    Przedszkole zatrudni kucharza
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)