Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje Straży Miejskiej w kwietniu

W kwietniu strażnicy miejscy wykonali 733 różnego rodzaju interwencji. Przeprowadziliśmy na przestrzeni ostatnich 30 dni 97 kontroli dowodów wywozu nieczystości płynnych i stałych, oraz dokonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Interwencji, które związane były pośrednio lub bezpośrednio ze zwierzętami odnotowaliśmy 31. Do Przytuliska w Przyborówku trafiły kolejne 3 bezpańskie czworonogi. Interwencji związanych z nieprzestrzeganiem zapisów art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zanotowaliśmy 58. Jednocześnie 5 osób, których stan po spożyciu alkoholu powodował, iż stwarzali oni zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób lub istnieje zagrożenie dla ich zdrowia lub życia, przewieźliśmy do CRSiWIT lub miejsca zamieszkania. Wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 24 łącznych patroli zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych. Jednocześnie Dyżurny KP Luboń przekazał nam do realizacji 47 kolejnych interwencji. Dokonaliśmy także 30 konwojów dokumentów lub wartości pieniężnych. W dniu 26 kwietnia byliśmy współorganizatorami festynu „Bądź widoczny w Luboniu", który stanowił podsumowanie wcześniejszych działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu strażnicy miejscy w kwietniu skierowali 8 wniosków o ukaranie.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl