Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje Straży Miejskiej w grudniu 2011

W ostatnim miesiącu 2011 roku strażnicy wykonali 619 rożnego rodzaju interwencji. Wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 22 łączone patrole, zarówno w godzinach 6.00-14.00 jak i 14.00-22.00.
Nasze działania staraliśmy się ukierunkować w grudniu zarówno na kontrolę miejsc publicznych w których najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu, jak i na przestrzeganie obowiązków przez właścicieli psów. W pierwszej kwestii w dniu 12 grudnia trzy patrole w godzinach dopołudniowych i patrol popołudniowy patrolowały miasto kontrolując zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za nieprzestrzeganie art. 43 wzmiankowanej ustawy nałożyliśmy 5 grzywien mandatowych. Trzy osoby w stanie nietrzeźwości zostały przewiezione do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. W grudniu dokonaliśmy łącznie 75 kontroli miejsc spożywania alkoholu.
Zaś w dniu 7 grudnia szczególną uwagę skierowaliśmy na właścicieli czworonogów. Za nie posprzątanie po swoim pupilu ukaranych zostało 5 osób. Aż 7 psów w 12 miesiącu 2011 roku trafiło do Przytuliska w Przyborówku.
Łącznie strażnicy nałożyli grzywny mandatowe na sumę 10650,00 zł.
Podczas wspólnego patrolu z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Luboniu zatrzymany został nietrzeźwy kierowca.
Wykonaliśmy także 33 konwoje dokumentów i wartości pieniężnych.


Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

 

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl