Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Hanna Kuryłło uhonorowana Medalem "Zasłużony dla Miasta Luboń"

Hanna Kuryłło uhonorowana Medalem "Zasłużony dla Miasta Luboń"

W dniu 9 listopada 2010 roku na sesji Rady Miasta Luboń uroczyście wręczono Pani Hannie Kuryłło Medal "Zasłużony dla Miasta Luboń". Wniosek o nadanie honorowego tytułu został złożony przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Forum Lubońskie". W uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" czytamy: "Hanna Kuryłło urodziła się 24 lutego 1920 r. w Konstancinie k. Warszawy. Jest córką znanego w świecie, wybitnego skrzypka wirtuoza - Adama Kuryłły, założyciela Towarzystw im. Henryka Wieniawskiego w Stanach Zjednoczonych, pochowanego w Luboniu. Do Lubonia przybyła wraz z matką i rodzeństwem przed wojną. Zamieszkali na ul. Fabrycznej. Po wojnie, wraz z ojcem, który w 1956 r. powrócił do Polski, mieszkali na obecnej ul. ks. Streicha. Obecnie razem z rodziną córki, Hanna Kuryłło zajmuje skromny lokal w Luboniance. Podczas wojny z narażeniem życia organizowała i prowadziła w Luboniu i w Poznaniu tajne nauczanie. Przy pomocy matki - Emmy Kuryłło i siostry Marii przygotowała do odpowiednich wiekiem klas powojennych i matury ok. 200 lubońskich i poznańskich dzieci, w tym ok. 100 z Lubonia. Wiele z nich ukończyło po wojnie studia, zostało nauczycielami i profesorami wyższych uczelni. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Poznaniu (1945 r.), Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1952 r.). Pracowała w szkołach podstawowych, uczestniczyła w prowadzeniu kursów dla analfabetów. Przez krótki okres uczyła w Szkole nr 3 w Luboniu. Od 1946 r. podjęła pracę w szkolnictwie specjalnym. Uczyła przewlekle chore dzieci w Ludwikowie k. Osowej Góry, później w Kiekrzu. Była kierowniczką Ośrodka Selekcji Dzieci Umysłowo Upośledzonych w Poznaniu. Zakładała Specjalną Szkołę Podstawową nr 4 na Wildzie w Poznaniu, gdzie pracowała do 1970 r. Za odmowę wstąpienia do PZPR nie pozwolono jej kierować placówką, którą z trudem i od podstaw założyła, a potem prowadziła. Później uczyła w Szkole Podstawowej nr 101 w Poznaniu, stąd w 1975 r. przeszła na emeryturę. W roku szkolnym 1974-1975 pracowała jako psycholog w Domu Weterana w Poznaniu. W trakcie pracy przygotowała 12 odczytów poświęconych pracy w szkolnictwie specjalnym. Były one zamieszczane w czasopismach pedagogicznych i wiele z nich otrzymało nagrody. W 2008 r. w wieku 88 lat otrzymała I nagrodę za pracę konkursową nt. Miłość życia. Konkurs ogłosiło Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Napisała 18 wierszy o Luboniu, tajnym nauczaniu, czasach okupacji. Jest autorką wspomnień o tajnym nauczaniu. Swoje przelane na papier doświadczenie przekazuje do dziś - rodzinom, szkołom, parafiom. Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez dwie kadencje była skarbnikiem Sekcji Emerytów i Rencistów w Luboniu. Jest członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kole Luboń - Żabikowo.
Pani Hanna Kuryłło to skromna, pogodna i dzielna kobieta, której pracowite życie, również osobiste pełne jest poświęcenia dla innych. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to: Honorowa Odznaka Miasta Poznania (1969), Złota Odznaka ZNP (1976), Odznaka ZNP za Tajne Nauczanie (1985), Nagroda Kuratora Oświaty (1997), Odznaka za 50-letnią przynależność do ZNP (2005), dwukrotnie Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980 i 2000). Brakuje jedynie wyróżnienia lokalnego - przyznanego przez środowisko, w którym spędziła całe swoje dorosłe życie i dla którego ofiarnie działała."

Pani Hanna nie kryła wzruszenia, kiedy z rąk Burmistrza Dariusza Szmyta oraz Przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Olszewskiego odbierała Medal.

Izabella Chodorowska

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych