Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Działalność gospodarcza przez internet

Wypełnianie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1) w przeglądarce internetowej.
Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Luboń informuje, że uruchomiona została nowa usługa umożliwiająca wypełnianie wniosków EDG-1 w przeglądarce internetowej. Wygenerowany wniosek po zapisaniu można wydrukować lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miasta. Wniosek w formie elektronicznej wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Usługa dostępna jest pod adresem internetowym http://www.edg-1.pl/lubon/Default.aspx lub z poziomu BIP Urzędu Miasta Luboń zakładki Sprawy w Urzędzie/Działalność gospodarcza.

Generator Wniosków EDG-1 umożliwia wypełnienie i wygenerowanie wniosku EDG-1 za pośrednictwem zestawu "inteligentnych" formularzy elektronicznych. Wypełnienie wniosku ma miejsce w przeglądarce internetowej i odbywa się etapami. W kolejnych krokach logicznych należy podać dane osobowe, potem dane działalności gospodarczej oraz informacje podatkowe i te związane z ubezpieczeniem społecznym. Kolejne formularze „wymuszają" wpisanie właściwych danych np. numeru PESEL, albo NIP oraz dat, a także umożliwiają wykorzystanie danych wprowadzonych wcześniej. Każdy krok logiczny tworzenia formularza EDG-1 ma wbudowaną funkcję pomocy ekranowej wyjaśniającej w jaki sposób wypełniony ma zostać formularz widoczny w danym momencie na ekranie. Dla osób które mają zarejestrowaną działalność zostały przygotowane oddzielne formularze związane z dokonaniem zmian, zawieszeniem, wznowieniem lub zamknięciem działalności gospodarczej.

Na stronę mozna dostać się również korzystając z tego adresu http://www.edg-1.pl/lubon/

 

 

 

 

fot.: 

Urząd Miasta Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl