Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Czwarty workcamp w żabikowskim obozie

Stowarzyszenie "Jeden Świat" organizuje w Żabikowie czwarty workcamp, czyli międzynarodowy obóz wolontariacki. Dziesięciu ochotników z całego świata przyjechało, by pomóc przy pracach wykopaliskowych na terenie byłego obozu. Prace mają na celu odtworzyć szczegółowy plan spalonego przez Niemców w 1945 r. obozu. Wolontariusze odnajdują zagrzebane w ziemi elementy dawnych baraków, narzędzia i inne przedmioty. M.in. w ten sposób udało się umiejscowić fundamenty tzw. baraku administracyjnego. Będą też, jak co roku, odrestaurowywać i prowadzić dokumentację macew z byłego cmentarza żydowskiego.

Część studyjna workcampu będzie dotyczyć m.in. historii obozu w Żabikowie i Chełmnie nad Nerem (do którego w 1943 r. została przeniesiona część więźniów z Żabikowa), kultury żydowskiej, praw człowieka oraz działań na rzecz pokoju. Prace i spotkania trwają od 22 lipca i zakończą się 4 sierpnia.

Workcamp jest jedną z form promowania pokoju i zrozumienia między ludźmi różnego pochodzenia, innych ras i religii. W poszczególnych miejscach na całym świecie wolontariusze realizują projekty o znaczeniu dla miejscowej społeczności - może to być projekt ekologiczny, festiwal, prace remontowe, albo - tak jak w Żabikowie - prace wykopaliskowe. Językiem obowiązującym na worcampie jest angielski, a szczegółowe informacje i lista organizowanych obozów wolontariackich znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia "Jeden Świat": www.jedenswiat.org.pl .

JC

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)