Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Czas Obywatelek

Lubonianka w gronie 100 najbardziej zaangażowanych społecznie Wielkopolanek! Biogram Ireny Skrzypczak znajdzie się w publikacji wieńczącej niezwykły projekt „Czas Obywatelek"! Właśnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Obywatelka poszukiwana", ogłoszonego przez TV Gostyń i Fundację Obywatelki.pl Celem tego konkursu było poznanie działalności obywatelskiej kobiet z całej Wielkopolski oraz zaproszenie 100 kobiet do współpracy w dalszej części kampanii społecznej. Środowiska lokalne zgłosiły do konkursu 142 kandydatury, z których jury (pracujące w 7 - osobowym składzie: Ewa Papla (Prezes), Joanna Ciechanowska - Barnuś i Agnieszka Wujek -przedstawicielki Fundacji Obywatelki.pl, Edyta Grynhoff, Zofia Rutkowska, Jacek Papla i Dariusz Wujek - osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu "Czas Obywatelek") wybrało 100 pań, o wyjątkowych życiorysach. Wszystkie laureatki konkursu, a jest pośród nich również przedstawicielka Lubonia - Pani Irena Skrzypczak - zostaną zaprezentowane w specjalnie wydanej książce oraz w kilku tematycznych audycjach telewizyjnych. Kim jest Obywatelka z Lubonia?
Irena Skrzypczak obecnie kandydatka do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy SLD, okręg nr 3 jest emerytowaną nauczycielką, wieloletnim prezesem ZNP w Puszczykowie, Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Jest także inicjatorką i współorganizatorką Młodzieżowej Rady Miasta w Luboniu. Przez trzy kolejne kadencje sprawowała mandat w Radzie Powiatu Poznańskiego i była oddelegowana do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Radzie Zatrudnienia. O swojej działalności społecznej mówi bez patosu:
- „Zawsze bliskie mi były sprawy oświaty oraz problemy i potrzeby seniorów. Pragnę aby młodzi ludzie mieli coraz lepsze warunki rozwoju, a jesień życia seniorów była spokojna i aktywna. Pełniąc zaszczytną funkcję radnej powiatu poznałam zasady i zakres działania samorządów, możliwości i korzyści płynące z aktywnego i wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej na poziomie gminy, powiatu, województwa. Staram się tę wiedzę skutecznie spożytkować w środowisku, z którego się wywodzę! "
Naszej laureatce, która w tak spektakularny sposób promuje miasto Luboń, szczerze gratulujemy i życzymy sukcesu w zbliżających się wyborach!
M. Rybarczyk

fot.: 

I. Szczepaniak

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych