Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Burmistrz z zadowoleniem przyjmuje główne tezy raportu NIK

Z zadowoleniem należy przyjąć główne tezy raportu NIK nt usytuowania bazy lotniczej dla F-16 w bezpośrednim sąsiedztwie naszego miasta i sąsiednich gmin. Raport NIK-u swą treścią wpisuje się w sentencję wyroku Sądu Apelacyjnego na podstawie, którego miasto Luboń otrzymało odszkodowanie za obniżenie wartości niektórych nieruchomości miejskich. Tym samym upór z jakim od początku roku Burmistrz i jego współpracownicy podjęli temat tzw. stref lotów F-16 przynosi oczekiwane skutki. W wypowiedzi dla GW z dnia 4 listopada br Dariusz Szmyt podkreśla, że "(...)Odkąd w 2006 r. w Poznaniu wylądowały pierwsze "jastrzębie", okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko samolotom. Sądy zalała fala pozwów o odszkodowania za życie w hałasie i utratę wartości nieruchomości. I to nie tylko od mieszkańców, ale i samorządów. - Właśnie dostaliśmy na konto gminy 1 mln zł wywalczonego odszkodowania - mówi Dariusz Szmyt, burmistrz podpoznańskiego Lubonia, nad którym dzień w dzień latają myśliwce F-16. Gmina wystąpiła o rekompensatę kosztów wyciszenia m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i czterech szkół. - Żyjemy w hałasie. Urząd Miasta teoretycznie leży poza strefą lotów, ale gdyby pan zadzwonił ok. godz. 10, to byśmy nie pogadali - dodaje Szmyt (...)". Przypominamy, że z inicjatywy Burmistrza Szmyta zorganizowano w naszym mieście wyjazdowe spotkanie członków Poselskiego Zespołu ds. Lotnictwa. Na początku marca br. posłowie otrzymali opracowany przez pracowników Urzędu Miasta spis dotychczasowych działań w tym temacie. Burmistrz wrócił do tematu podczas Światowego Dnia Walki z Hałasem obchodzonego na koniec kwietnia każdego roku. Ponownie zwrócił uwagę, że nowe orzecznictwo sądów niejednoznacznie wypowiada się w kwestii stref lotów F-16. Wyjazdowe spotkanie posłów z władzami naszego miasta z samorządowcami okolicznych gmin i mieszkańcami Lubonia odbyło się w Urzędzie Miasta Luboń dnia 27 maja br. Wyrok z dnia 3 czerwca br. jest ważnym precedensem w sprawie, który de facto potwierdza zasadność roszczeń. Na początku października br Burmistrz wystąpił do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lecha Dymarskiego z zapytaniem na jakim etapie zaawansowania są prace związane z opracowaniem uchwały ws wyznaczenia obszarów ograniczonego użytkowania. W październiku 2011 Burmistrz spotkał z nowym dowódcą 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (Krzesiny), podczas którego przedstawił nasz punkt widzenia na hałas generowany przez samoloty F-16. Odpowiadając na adresowane do Urzędu Miasta pytania mieszkańców o tryb dochodzenia indywidualnych roszczeń przypominamy, że miasto jako właściciel nieruchomości położonych w strefach ma takie same możliwości prawne przed sądem jak każdy inny właściciel nieruchomości w naszym mieście. Tym samym w oparciu o Ustawę prawo o ochronie środowiska art 129 (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z p. zm.) każdy podmiot ma możliwość skorzystania z prawa ubiegania się o odszkodowanie za znalezienie się jego nieruchomości w strefach ograniczonego użytkowania.

/TOM/

Wypowiedź Burmistrza Szmyta dla ogólnopolskiego wydania Gazety wyborczej

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,10580041,NIK__baza_F_16_w_Krzesinach_to_blad_.html

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl