Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Badanie kompetencji gimnazjalistów

W dniach 7, 8 i 9 grudnia 2011 roku uczniowie klas III, naszej szkoły, przystąpili do Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego w oparciu o nową formułę egzaminu, który wszyscy trzecioklasiści będą pisać w kwietniu 2012 roku. Gimnazjum nr 2 w Luboniu, należy do grona 82 szkół gimnazjalnych w Polsce, w których zostało zrealizowane w dniach 7 i 8 grudnia, badanie Diagnoza kompetencji gimnazjalistów.Jest to część działań Instytutu Badań Edukacyjnych służących ocenie funkcjonowania zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjach. Badanie jest prowadzone w uzgodnieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE), która realizuje działania przygotowujące szkoły do egzaminu gimnazjalnego 2012 r.
Badanie przeprowadziła firma Laboratorium Badań Społecznych sp. z o. o., oraz przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych. Badanie polegało na przeprowadzeniu sesji testowych, w trakcie, których uczniowi rozwiązywali testy mierzące wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i historii przygotowane przez CKE.
Częścią badania było także zebranie informacji dotyczących warunków przeprowadzenia testu oraz zebranie opinii uczniów oraz nauczycieli powyższych przedmiotów szkolnych o zadaniach wykorzystanych w teście.
Zebrane dane zostaną przeanalizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, a następnie przekazane każdej z uczestniczących w badaniu szkół w celu identyfikacji słabych i mocnych stron wiedzy i umiejętności uczniów.
Badanie umożliwi:
*ocenę słabych i mocnych stron wdrażania w szkołach nowej podstawy programowej i przekazanie tych informacji szkołom, uczniom i rodzicom,
*zbadanie zróżnicowania warunków, w których przeprowadzane są sesje testowe i przebiegu sesji pod kątem ich ewentualnego wpływu na wyniki uczniów,
*doskonalenie metody oceniania pisemnych odpowiedzi uczniowskich w badaniach osiągnięć.
Jesteśmy przekonani, iż zdobyte informacje w wyniku przeprowadzonego badania pozwolą na osiągnięcie jeszcze wyższych, niż dotychczas, wyników na egzaminie gimnazjalnym w kwietniu 2012 roku.

Irena Fojt
Dyrektor Gimnazjum nr 2

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl