Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Apel Rodziców do Burmistrza

APEL DO RODZICÓW
Jako żłobki niepubliczne wraz z rodzicami podjęliśmy akcję społeczną w celu uzyskania dotacji do pobytu dziecka w żłobkach w Luboniu. Bardzo istotne jest zebranie podpisów jak największej liczby rodziców dzieci. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią listu i złożenie swojego podpisu. List będzie wyłożony w Klubie Maluszka-Żłobku "U 7 Krasnoludków", ul. Buczka 21D, wjazd od ul. Skromnej do 15 grudnia, w godz. 7.00-17.00. oraz w Przedszkolu "Czarodziejski Ogród" w godz. od 7.00-17.00. Prosimy o podjechanie i podpisanie listu.
Kolejny etap akcji społecznej to udział rodziców na sesji Rady Miasta w dniu 15 grudnia, o godz. 16.30. Przedstawiciele rodziców wręczą list Panu Burmistrzowi oraz będą mieli udzielony głos w czasie trwania Sesji. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Pozdrawiamy i liczymy bardzo na Państwa zaangażowanie w sprawie dla nas wszystkich najważniejszej.

Grażyna Rosa
665322262
Grażyna Pawłowska
512487264

 

LIST OTWARTY DO BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

Szanowny Panie Burmistrzu!

Idąc śladem ostatnich wypowiedzi zamieszczonych na łamach "Wieści Lubońskich", zwracamy się do Pana z apelem o dostrzeżenie istotnych potrzeb nas - mieszkańców Lubonia, którzy są rodzicami najmłodszych dzieci, oczekującymi wsparcia poprzez dotacje dla żłobków w naszym mieście. Wiemy, że jedyną drogą, aby takie środki zostały w budżecie gminy zapisane, potrzebna jest m.in. Pańska inicjatywa i wola w zakresie podjęcia stosownej uchwały, o co niniejszym wnosimy.

W Luboniu nie ma i nie planuje się utworzenia żłobka gminnego. Tę, dotkliwą dla nas, pustkę starają się wypełniać m.in. nowo otwarte żłobki prowadzone przez osoby prywatne -jak np. Żłobek „U 7 krasnoludków", czy rozpoczynający działalność z dniem 1.01.2012 r. i powstały przy Przedszkolu „Czarodziejski Ogród" Żłobek „Hop-bęc".

Działalność żłobków, oparta o tegoroczną ustawę "żłobkową", nie była w br. dotowana, a rodzice ponosili pełny koszt ich utrzymania. Równolegle, grupa ok. 20-tu dzieci lubońskich, była dofinansowywana dotacjami przekazywanymi do żłobków z Poznania. W budżecie gminy, m.in. na rok 2011, zapisano na ten cel kwotę 200 000 zł, co dawało ok. 900 zł miesięcznie dotacji na jedno dziecko, a więc więcej niż wynosiła pełna opłata za pobyt dziecka w żłobku prywatnym!

Panie Burmistrzu, jesteśmy rozczarowani, dowiadując się, że nie podjął Pan żadnych działań zmierzających do umożliwienia ujęcia w projekcie budżetu na rok 2012 dotacji dla naszych żłobków pomimo złożenia przez nie stosownych wniosków już przed 30 września br. Jednocześnie, w projekcie budżetu na rok 2012 nadal zarezerwowana jest kwota 200 000 zł na dotacje do żłobków poznańskich. Czy mamy rozumieć, że Luboń będzie nadal dopłacać części rodzicom dowożącym dzieci do Poznania, a pozostali, którzy chcieliby korzystać ze żłobka w Luboniu nie otrzymają zupełnie nic?

Panie Burmistrzu, nie zgadzamy się na takie gospodarowanie, także naszymi, pieniędzmi. Chcemy mieć wpływ na to, jak są wydawane i móc z nich korzystać w sposób dla nas istotny - a dla nas możliwość powrotu do pracy i zapewnienia dobrej opieki naszym dzieciom są najważniejsze. Nie rozumiemy, dlaczego Pan Burmistrz dyskryminuje lubońskie żłobki, nie widząc potrzeby ich dofinansowania, skoro żłobki w Luboniu powstały i funkcjonują, spełniając wszystkie wymagania wg najnowszych przepisów ustawy "żłobkowej", o czym Pan, jako organ prowadzący rejestr tych instytucji wie, m.in. na podstawie wyników szczegółowych wizytacji we wszystkich tego typu placówkach.

Podobnie, jak Pan Burmistrz rozumiemy, że żłobki nie dzielą się na te "lepsze" - publiczne, do których się dopłaca i te "gorsze" - prywatne, do których dopłacać nie trzeba. Ani prawo, ani zdrowy rozsądek nie dają podstaw do dokonywania tego typu rozgraniczeń.

Z pewnością Pan Burmistrz wie, że Luboń to miasto ludzi młodych, z małymi dziećmi. Większość z nas mieszka tu od niedawna, pracujemy lub za chwilę będziemy chcieli wrócić do pracy po urlopach macie(tacie)rzyńskich. W większości nie mamy tu rodzin, którym moglibyśmy powierzyć dzieci. Wprowadzaliśmy się do Lubonia z nadzieją, zachęceni dynamicznym rozwojem miasta, bliskością Poznania i możliwościami zatrudnienia. Wiemy, że polityka prorodzinna to nie tylko slogan przedwyborczy - dzisiaj, patrząc na parametry demograficzne, to już zwykła konieczność. Potrzebujemy zrozumienia i wsparcia naszych potrzeb - a wśród nich zapewnienia miejsc w żłobkach, jak i ulg w opłatach za nie.


Oczekujemy, że Pan Burmistrz rozważy konieczność redystrybucji dotychczas wydatkowanych środków oraz ewentualnych przesunięć wewnątrzbudżetowych tak, aby dofinansowanie żłobków dla naszych dzieci było możliwe.

O ile Pan Burmistrz potrzebuje potwierdzenia, że ww. wnioski złożone są z naszym pełnym poparciem, jesteśmy gotowi spotkać się z Panem Burmistrzem. Na najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 15 grudnia czujemy się już zaproszeni, chcielibyśmy bowiem móc przekazać Panu Burmistrzowi niniejszy list wraz z naszymi, licznymi podpisami.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Rodzice Dzieci - mieszkańcy Miasta Lubonia

 

 

 

 

 

 

fot.: 

Carin Araujo

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl