Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Absolutorium dla Burmistrza Dariusza Szmyta

Po przedstawieniu przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2011 rok i sprawozdania finansowego, a także pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej zatwierdzonej przez RIO poparto wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Szmytowi. Przy obecnych 18 radnych za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, wstrzymało się 2 radnych. Deficyt budżetowy wyniósł około 4 milionów złotych.

Izabella Chodorowska

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl