Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Młodzież z Lubonia stawia na Szkolny Budżet Obywatelski!

Projekt "DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce" rozwija sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 20 szkołach. Głównym założeniem programu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszeń CREO i Metropolia Poznań w terminie 1 lutego 2021 - 31 sierpnia 2022.

Uczniowie i uczennice uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

W ramach programu w szkołach realizowany jest cykl warsztatów poświęcony tematyce społeczno-obywatelskiej: warsztaty przygotowujące do tworzenia inicjatyw społeczno-obywatelskich, w tym debat oksfordzkich, warsztaty przygotowujące do zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO), warsztaty na temat starości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, takich jak kombinezon starości (które pozwalają uczniom wczuć się w rolę osoby starszej) oraz warsztaty na temat niepełnosprawności z praktycznym wykorzystaniem wózka (które dają możliwość doświadczenia niektórych barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnością stykają się na co dzień).

Szkolny Budżet Obywatelski w szkołach!

W ramach projektu młodzież angażuje się również w przeprowadzenie inicjatyw wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności, mających na celu ukazanie znaczenia 'dobra wspólnego'. Efektem projektu "DziałaMY" jest organizacja debaty na ważny lokalnie problem ekologiczny oraz edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Autorskie pomysły uczniów i uczennic poddawane są głosowaniu, a zwycięski projekt z każdej szkoły zostaje sfinansowany w kwocie 1000 zł. To, który projekt wygra zależy tylko i wyłącznie od uczniów danej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu jest jedną ze szkół, która zaangażowała się w projekt w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Działania w tym zakresie są zaplanowane na czerwiec. Nie możemy się doczekać aż zobaczymy efekty pomysłów uczniów.
DziałajMY wspólnie na rzecz rozwoju edukacji obywatelskiej!

Więcej informacji o projekcie: www.centrumcreo.pl oraz na social mediach Stowarzyszenia CREO: FB: @centrumcreo oraz INSTAGRAM: @stowarzyszenie.creo

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Magdalena Laska
Stowarzyszenie CREO

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl