Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń - luty 2022

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 30 kontroli
B. Kontrola obiektów handlowych – wykonano 157 kontroli
C. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 10 działań.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy – wykonano 38 kontroli
B. Kontrola placów zabaw – wykonano 61 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 33 kontrole
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 48 kontroli
E. Patrol szkolny – wykonano 59 patroli

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 23 interwencje
B. Interwencje drogowe – podjęto 73 interwencje
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 45 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 19 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 70 różnego rodzaju działań na terenie miasta.

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 23
B. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 25

SMML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl