Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Bilet Metropolitalny pozwala oszczędzać pieniądze

Stolica Wielkopolski wraz z 19 samorządami, z którymi tworzy wspólny system transportu publicznego, premiuje osoby, które rozliczają podatek dochodowy na rzecz  Poznania lub tych gmin. Pasażerowie mogą wówczas korzystać z tańszych, specjalnych biletów okresowych, takich jak: Bilet Metropolitalny i Bilet Metropolitalny z Ulgą, bilet socjalny, bilet Seniora lub bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci.

Dziś przybliżamy Bilet Metropolitalny.

Oferta Biletu Metropolitalnego (BM) skierowana jest dla osób zamieszkałych na terenie Poznania lub samorządu objętego porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Poznania lub jednego z 19 samorządów (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód).

Bilet Metropolitalny jest jednym z najbardziej popularnych biletów okresowych. Koszt 30-dniowego BM na strefę A (Poznań) wynosi 119 zł (niespełna 4 zł dziennie). Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w danej strefie taryfowej. Jeszcze bardziej atrakcyjna jest oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt wynosi 949 zł (na strefę A) – czyli 79 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer zyskuje 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 479 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów.

W przypadku osób które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi cena biletu okresowego na sieć na 30 dni na strefę A wynosi 149 zł, co oznacza, że w kieszeni naszych Metropolitalnych podatników zostaje aż 30 zł.

Obecnie 19 gmin posiada podpisane porozumienie transportowe z Poznaniem. Są to: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Luboń, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Każdego klienta, który dotychczas nie korzystał z Biletu Metropolitalnego zachęcamy do wypróbowania tej oferty. W tym celu prosimy o:

- złożenie Oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożenie pierwszej  strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego,

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym prawo do tańszego biletu jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie albo w przypadku chęci zakupu BM, którego okres ważności rozpoczyna się przed 30 czerwca następnego roku, ale koniec jego ważności przypada po 30 czerwca, należy powtórzyć procedurę. Czyli: złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku (za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia) na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisać uprawnienie w systemie PEKA i karcie PEKA.

Klientów, którzy zapisywali uprawnienie do BM po 2.12.2019r. i już mają rozliczony PIT za rok 2021 w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zamierzają korzystać z Biletu Metropolitalnego prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem oświadczenia i kopii PIT w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM.

Uwaga! Klienci korzystający już wcześniej z Biletu Metropolitalnego i mający zapisane uprawnienia do BM na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r., tj. mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystali z tego biletu.

Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.

ZTM

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl