Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Drodzy mieszkańcy, brałam dzisiaj udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu poznańskiego ze starostą poznańskim. W porozumieniu z Wojewodą pracujemy nad wypracowaniem wspólnych procedur i uruchamianiem skoordynowanej pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie o własne życie szukają schronienia na terenie naszego powiatu.

Widząc zaangażowanie mieszkańców Lubonia i chęć niesienia pomocy uruchomiłam specjalną skrzynkę e-mail: ukrainaatlubon [dot] pl. Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać tam rodzaj oferowanej przez siebie pomocy. Z kolei osoby z Ukrainy mogą wysyłać na tę skrzynkę informację o potrzebnej formie wsparcia.

Tylko wspólne i skoordynowane działania mają szansę przynieść realne wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy pełni uzasadnionych obaw o życie i zdrowie swoje oraz najbliższych uciekają ze swojej ojczyzny. Wraz z innymi wójtami i burmistrzami zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to możliwe bez rozwiązań systemowych, które musi wprowadzić rząd. Z jego przedstawicielami rozmawiamy na bieżąco, za pośrednictwem starosty poznańskiego, proponując konkretne rozwiązania. Dzięki temu będziemy mogli udzielić pomocy w zakresie lokalowym, opieki zdrowotnej czy psychologicznej – słowem zagwarantujemy pełne, niezbędne wsparcie.

Cieszy mnie zaangażowanie lubońskich jednostek oświatowych. Szkoły zorganizowały dzisiaj spotkania z uczniami pochodzenia ukraińskiego i ich rodzinami ustalając potrzeby i zakres niezbędnej pomocy, zarówno dla nich jak i ich bliskich na Ukrainie. Zespół Szkół w Luboniu organizuje zbiórkę darów dla Ukraińców. Prosi o przynoszenie produktów dla niemowląt, a konkretnie pieluch, mleka modyfikowanego oraz artykułów pielęgnacyjnych do dyżurki szkoły (ul. Dąbrowskiego 2a) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Dodatkowo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu oferuje program adaptacyjny dla dzieci z Ukrainy, które trafią do lubońskich placówek.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy dot. m.in. wjazdu do Polski, tymczasowego zakwaterowania i punktów recepcyjnych dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 oraz na https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow Infolinia dla obywateli Ukrainy: https://www.gov.pl/web/udsc/infolinia-udsc-wylacznie-dla-obywateli-ukrainy?fbclid=IwAR2gVigW4c688kXG5RJvice-CIavfPsMgKxL0r_dRl-rfa4Jhaxs9lIH2vk
Będę informować mieszkańców o wszystkich aktualnych działaniach, dzięki którym ukraińskie rodziny mają szansę na znalezienie bezpiecznego miejsca do życia w naszym mieście i powiecie.
#solidarniZUkraina

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl