Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wsparcie dla Ukrainy

Drodzy mieszkańcy, według naszych szacunków w Luboniu mieszka ok. 2 tysięcy obywateli Ukrainy. To nasi sąsiedzi. W tym trudnym czasie wesprzyjmy ich dobrym słowem, gestem, zapytajmy czy czegoś nie potrzebują.
 
*Miasto pozostaje do dyspozycji Wojewody, który koordynuje pomoc w zakresie czasowego zakwaterowania uchodźców. Luboń współpracuje jako członek Stowarzyszenia Metropolia Poznań, deklarując niezbędne wsparcie.
*Dzieci z Ukrainy uczęszczające do lubońskich szkół wraz ze swoimi rodzinami zostały objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dyrekcje szkół zbierają informacje, ustalając potrzeby i zakres niezbędnej pomocy tym rodzinom jak i ich krewnym pozostającym na Ukrainie.
*Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolskie zbiórki: Polskiej Akcji Humanitarnej (https://www.pah.org.pl/), Polskiego Czerwonego Krzyża (https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/), Fundacji Siepomaga (https://www.siepomaga.pl/ukraina), Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (https://pcpm.org.pl/), UNICEF (https://unicef.pl/.../ratowanie-zycia.../pomoc-dla-ukrainy).
 
 

Ukraina została zaatakowana. Mieszkańcy tego kraju znajdują się w dramatycznej sytuacji. Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę pieniędzy #napomocUkrainie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zakup żywności, materiałów opatrunkowych i zabezpieczenie innych, ważnych potrzeb.

Chcemy pomóc naszym sąsiadom. Zwracamy się z apelem do pracowników urzędów miast i gmin, instytucji samorządowych oraz państwowych, a także do mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego o wsparcie ofiar wojny na Ukrainie.

Pieniądze można wpłacać na konto Polskiego Czerwonego Krzyża

16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.

Liczy się każda złotówka #napomocUkrainie. Bądźmy solidarni z obywatelami Ukrainy, którzy bronią swojego kraju przed agresorem.

 
UML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl