Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Program likwidacji azbestu

Informujemy, iż od 9 lutego br. w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2927/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku.

Powiat poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny. Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Starostwa przed realizacją zadania, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu. Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 12 sierpnia 2022 r. Więcej informacji oraz wszystkie wymagane dokumenty są dostępne TUTAJ.

Powiat Poznański

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl