Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Bezpieczne Lodowiska 2022

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego na terenie całej aglomeracji poznańskiej, Komenda Miejska PSP w Poznaniu włącza się w organizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej akcję „Bezpieczne Lodowiska 2022" polegającą na udzielaniu pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowisk lub ślizgawek m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp. Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne.

Założenia do akcji „Bezpieczne Lodowiska 2022” przedstawiają się następująco:

Wsparcie w organizacji lodowiska odbywa się na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska (stosowny wniosek do pobrania poniżej). Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek - czynności te leżą w gestii składającego wniosek. Pomocy w przygotowaniu lodowiska udzielą strażacy w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kmpsp-poznan/bezpieczne-lodowiska-2022

UML

Foto: Archiwum

fot.: 

zdj.arch.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl