Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – grudzień 2021

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 8 kontroli w zakresie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 w środkach komunikacji miejskiej.
B. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 26 działań.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy – wykonano 29 kontroli
B. Kontrola placów zabaw – wykonano 73 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 38 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 33 kontrole
E. Patrol szkolny – wykonano 30 patroli
F. Asysta z pracownikami Policji – wykonano 4 asysty

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 23 interwencje
B. Interwencje drogowe – podjęto 62 interwencje
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 74 interwencje
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 13 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 98 różnego rodzaju działań na terenie miasta.

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 16
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 57
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 10

SMML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl