Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – listopad 2021

Działania wynikające z COVID-19:
Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 33 kontrole w zakresie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 w środkach komunikacji miejskiej. Obecnie kontrole te są kontynuowane w ramach wspólnych działań Straży Miejskiej z Policją oraz Zarządem Transportu Miejskiego.
Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 11 działań oraz ponad 200 kontroli osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w ramach wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy – wykonano 71 kontroli.
B. Kontrola placów zabaw – wykonano 83 kontrole.
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 41 kontroli.
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 71 kontroli
E. Patrol szkolny – wykonano 46 patroli
F. Asysta z pracownikami Policji i Urzędu Miasta – wykonano 10 asyst

Ekopatrol – drony – wykonano 855 kontroli domów (kominów) na 27 ulicach Lubonia. W sposób szczególny skontrolowano 43 domy, w przypadku których wskaźniki pomiarowe z drona wskazywały na możliwość spalania materiałów niedozwolonych. Te miejsca są i będą objęte stałym nadzorem. W kilku przypadkach zostały pobrane próbki popiołu do analizy.

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 18 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 92 interwencje
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 106 interwencji, w tym 38 stałych kontroli palenisk oraz 15 interwencji ekopatrolu związanych z dzikimi wysypiskami śmieci.
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 6 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 65 różnego rodzaju działań na terenie miasta.

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 32
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 53
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 5

SMML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl