Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Gdzie znajduje się numer 2? - odpowiedź z UML

Kilka dni temu pisaliśmy, że na posesji mieszczącej się na stadionie przy ulicy Rzecznej brakuje numeru na budynku. Po naszej interwencji numer został przytwierdzony. 

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 11.10.2021 roku informuję, że zostało zlecone umieszczenie numeru posesji na budynku mieszczącym się przy stadionie przy ul. Rzecznej.

UML

Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zobowiązani są do oznaczenia nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego posesji oraz dbania o ich estetyczny i czytelny wygląd - czytamy na stronie Straży Miejskiej Miasta Luboń.

Brak numeru posesji w sposób bardzo istotny może utrudnić dotarcie pogotowia ratunkowego jak i również opóźnić dotarcie na interwencję innych służb. Kilka minut w przyjeździe służb medycznych wynikających z trudności w ustaleniu numeru nieruchomości może mieć bardzo poważne konsekwencje. Przypominamy, iż numer może być umieszczony zarówno bezpośrednio na budynku, furtce lub bramie wjazdowej. Bardzo ważne jest to, aby był on widoczny i czytelny.

Jak zgłaszają do naszej redakcji Czytelnicy takiego numeru nie można znaleźć na obiekcie znajdującym się przy ulicy Rzecznej w Luboniu.

Trudno doszukać się numeru posesji na budynku mieszczącym się przy stadionie na ulicy Rzecznej. Wiele osób poszukuje numeru 2, ale nie mogą go znaleźć, gdyż brak oznaczenia - informują Czytelnicy.

O obowiązku wyposażenia nieruchomości w numer posesji mówi zapis z ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak również z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. 243, poz.2432). Sankcje za niezastosowanie się do powyższego obowiązku są zawarte w art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń, na tej podstawie zatem strażnicy mogą nałożyć na właściciela nieruchomości grzywnę mandatową do 250 złotych lub karę nagany.

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)