Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pies w mieście - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisała Czytelniczka, która zadała pytania związane z posiadaniem psów w mieście.

Za pośrednictwem portalu e-lubon pragnę zapytać jak wygląda sprawa odprowadzania podatku od psa. Czy każdy jest zobowiązany go uiścić ? Czy jest grupa, która jest z niego zwolniona? W niektórych gminach są lub były przeprowadzane akcje bezpłatnej sterylizacji/kastracji. Czy Luboń też ma takie akcje? - pyta Mieszkanka.

List przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z magistratu. 

Odpowiadając na pytanie Czytelniczki z dnia 23.09.2021r. informuję, że zgodnie z Uchwałą nr XXVI/165/2012 z dnia 29.11.2012r. wysokość stawki opłaty od posiadania psów ustalona została w wysokości 35,00 zł. za każdego psa. Opłata płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku- w terminie 14 dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Luboń nr :
PBS O/Luboń 87 9043 1038 3038 0018 5244 0001.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się :
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych ( niewidomych,
głuchoniemych, niedołężnych)
- od osób w wieku 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe- od jednego psa,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych- po dwa na każde gospodarstwo,
- od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,
- zwalnia się z opłaty od posiadania psa w przypadku posiadania psa nabytego ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty jest umowa adopcyjna zawarta ze schroniskiem.

Na terenie Lubonia nie są prowadzone akcje bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów. Od kilku lat realizujemy program darmowych sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.

Warto zaznaczyć, że jeśli ktoś ma psa można skorzystać z bezpłatnego czipowania wraz z wpisaniem danych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Usługa jest realizowana w SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNII WETERYNARYJNEJ HAPPY VET przy ul. Targowej 5 w Luboniu. Zabiegi są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Właściciel, który chce zarejestrować (zaczipować) psa musi mieć przy sobie aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub książeczkę zdrowia psa z odpowiednią adnotacją. Do zabiegu czipowania psa przyprowadza osoba pełnoletnia.

Hanna Brocka
Wydział Podatków i Opłat UML

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)