Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Dofinansowanie na rozwój elektronicznych usług publicznych w Luboniu

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dziś umowy o wartości ponad 14,5 mln zł na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) dla gmin Wolsztyn, Rychtal, Środa Wielkopolska, Krzymów oraz Miasta Luboń na rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dzisiaj żyjemy w świecie, który wymaga cyfryzacji, w tym cyfryzacji usług, które świadczy administracja publiczna. Samorządy doskonale to rozumieją. Złożyły wiele bardzo dobrych projektów, dotyczących informatyzacji usług administracyjnych. Pamiętamy, że w czasie pandemii kontakt za pomocą łączy informatycznych zdecydowanie ułatwił nam porozumiewanie się. Obszar ten wymaga jednak ogromnego dofinansowania, jeśli chodzi o sprzęt, bezpieczne oprogramowanie czy szkolenie kadr. Samorządy wymagają wsparcia tego rodzaju projektów, z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, pozostających w naszej dyspozycji – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Podpisane dziś umowy na 14,5 mln zł dofinansowania pozwolą samorządom zrealizować projekty o łącznej wartości 17,5 mln złotych. Jest to znaczący wkład w wielkopolską infrastrukturę informatyczną, jeśli chodzi o urzędy gmin i ich jednostki podległe. Cieszy nas też ogromna świadomość tego, że e- usługi powinny być w administracji rozwijane, modyfikowane i modernizowane. Ten obszar, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspieramy i będziemy wspierać, również w nadchodzącej finansowej perspektywie unijnej – podsumowuje Marszałek.

W imieniu beneficjentów umowy z Marszałkiem podpisali Wojciech Lis – Burmistrz Wolsztyna, Adam Staszczyk – Wójt Gminy Rychtal, Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń, Piotr Mieloch – Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska oraz Danuta Mazur – Wójt Gminy Krzymów.

To odpowiedź na jedną z najważniejszych i najpilniejszych potrzeb dzisiejszych czasów – podkreślali zgodnie włodarze. Dzięki dofinansowaniu unijnemu zrealizujemy inwestycje, które ułatwią mieszkańcom dostęp do informacji publicznej, a kontakt z nami bardzo się poprawi.

Gmina Wolsztyn zrealizuje projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wolsztyn i Gminie Grodzisk Wielkopolski”, Gmina Rychtal – „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”, Miasto Luboń – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”, Gmina Środa Wielkopolska – „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, a Gmina Krzymów – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował dotychczas z WRPO 2014+ 182 mln zł na „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w naszym regionie. Beneficjentami tych środków są lokalne samorządy, wielkopolskie szpitale wojewódzkie, powiatowe, miejskie i kliniczne, także wielkopolska policja czy instytuty naukowe i szkoły wyższe. W sumie beneficjenci zrealizują projekty o łącznej kwocie blisko 217 mln zł. Mają one na celu zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). W ramach projektów, realizowanych przez beneficjentów tych środków, podejmowane będą działania zapewniające wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Za cel szczegółowy dla realizowanych przedsięwzięć uznaje się zwiększenie stosowania TIK w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie.

Urząd Marszałkowski

fot: Urząd Marszałkowski

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Zagubiono drona
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
  • Dam pracę
    Sprzątanie