Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Sadzenie drzew - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisała Czytelniczka, która poprosiła o informację dotyczącą sadzenia drzew na posesjach przez sąsiadów.

Dzień dobry chciałabym poruszyć temat sadzenia drzew przy płocie. Mój sąsiad z którym graniczę ogrodem posadził tuż przy moim ogrodzeniu drzewa, nic bym nie mówiła gdyby to były drzewa niskie, ale świerk nie jest drzewem małym. Gdy zwróciłam uwagę żeby przyciął gałęzie które w większości wchodzą przez ogrodzenie na moją działkę a opadające igły i szyszki zaśmiecają mój ogródek odmówił. Proszę o udzielenie informacji w jakiej odległości od płotu można posadzić drzewa i co mam zrobić żeby wchodzące gałęzie zostały usunięte z mojego ogrodu - pisze Mieszkanka.

List przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Ponizej zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy.

W odpowiedzi na zapytanie Czytelniczki dotyczące drzew rosnących na sąsiedniej nieruchomości, informujemy iż w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), brak jest przepisów, które określałyby, w jakiej odległości od ogrodzenia lub budynku można sadzić drzewa oraz jaką wysokość mogą one osiągać.
Ewentualny spór w tej kwestii może zostać rozstrzygnięty na drodze sądowej. Sąd posiłkują się wówczas regulaminami Rodzinnych Ogródków Działkowych, w których określono m.in. minimalną odległość sadzenia drzew - 2 m od granicy działki.
Burmistrz Miasta nie ma podstaw prawnych do wskazania właścicielowi terenu odległości w jakich nasadza drzewa, czy też ich parametrów np. wysokości.
Warto zwrócić również uwagę na przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), które regulują m.in. zasady prawa sąsiedzkiego, w szczególności:
- art.149. Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
 - art.150. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 
W opisanej przez Panią sytuacji można listownie zwrócić się do mieszkańców sąsiedniej działki, z prośbą o dokonanie cięć lub usunięcie drzew.
Warto nadmienić, iż:
- zastosowanie zabiegów pielęgnacyjnych (skracających, korygujących) w zakresie 30% powierzchni korony drzew, nie wymaga zgłoszenia w Urzędzie Miasta,
- ustawa o ochronie przyrody daje również możliwość usunięcia, bez zgłoszenia, świerków, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm. Drzewa o mniejszych parametrach, można usunąć bez konieczności pytania o zgodę Burmistrza Miasta.

Agnieszka Perz
Wydział Planowania, Rozwoju UML

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Piec dwufunkcyjny
  • Dam pracę
    Przyjmę do pracy pomoc cukiernika
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)