Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Zapach siarki - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Kilka dni temu do naszej redakcji napisali Czytelnicy, którzy zwrócili uwagę na unoszący się w okolicach Lasku smród siarki.

Mamy upalny dzień i totalny smród siarki w Lasku tak, że aż pozostawia słodki posmak w ustach. Czy miasto podejmuje jakieś działania w tej kwestii? Czy jest monitorowane stężenie zanieczyszczeń jakie wytwarza w naszym mieście zakład produkcji nawozów? Jakie było zanieczyszczenie w dniu dzisiejszym? Gdzie zlokalizowane są czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza? Do kogo w mieście można zgłaszać takie incydenty i w jakich godzinach? Ten charakterystyczny "zapach" nie pojawia się poraz pierwszy choć najczęściej w nocy lub przy dużym zachmurzeniu. Prośba o podjęcie tematu - pisze Mieszkanka.

Jako mieszkańcy Lubonia Lasku, bardzo prosimy o interwencję w starej, aczkolwiek wciąż aktualnej sprawie dotyczącej zatruwania powietrza przez Fabrykę Nawozów Luvena. W ostatnim czasie odór dobiegający z tej fabryki znacznie się nasilił i jest nie do zniesienia. Szczególnie jest on odczuwalny w porze wieczornej oraz w nocy. Nie można spokojnie posiedzieć w ogródku i strach otworzyć okna. Mamy pytanie na temat kontroli jakie są przeprowadzane w w/w fabryce? Czy ktoś stale monituje w naszym mieście czy fabryka spełnia założone normy dotyczące ochrony środowiska? Bardzo boimy się o swoje zdrowie a szczególnie o zdrowie swoich dzieci, ponieważ szkodliwe substancje wydobywające się z Fabryki Nawozów i rozprowadzane wraz z powietrzem i wiatrem na nasze ulice i ogrody mogą powodować bardzo ciężkie choroby, takie jak astma czy nawet nowotwory. Ponadto sprawdzaliśmy na stronie e-Luboń raport dotyczący jakości powietrza w Luboniu i widzimy, że normy są znacznie przekroczone. Czy jest na to jakaś reakcja ze strony włodarzy? Czy ktoś wyciąga z tego wnioski? Sytuacja jakości lubońskiego powietrza jest bardzo zła i to nie ulega wątpliwości, ale jak widać nikt się tym zbytnio nie interesuje. Bardzo prosimy o konkretną reakcję, w tym zlecenie kontroli Luveny, która jak się zdaje już dawno nie miała miejsca, tak aby można było w końcu odetchnąć pełną piersią. Na razie w Luboniu powietrze jest zatrute. Jeżeli nasz post nie spotka się z odpowiednią reakcją ze strony władz Miasta będziemy zmuszeni nagłośnić sprawę w mediach oraz zgłosić ją do innych organów.
Z poważaniem
Mieszkańcy Lubonia Lasku

Sprawę przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy. 

Odpowiadając na pytania mieszkańców informujemy, że organem ochrony środowiska dla zakładu LUVENA S.A. jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Spółka LUVENA S.A. posiada decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. znak DSR-II-1.7222.93.2013 - kilkukrotnie zmienianą, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonych do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej oraz instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu. Na instalacji do produkcji nawozów znajdują się mierniki, które w sposób ciągły i automatyczny badają poziomy określonych w decyzjach substancji emitowanych do powietrza.
Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
Sprawa dotycząca wzmożonego odczucia emisji odorów pochodzących z terenu zakładu jest w chwili obecnej badana.

UML

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl